Đăng nhập   |   Đăng ký

Tín dụng - Ngân hàng

Bạn chọn:

Tiền tệ và hệ thống ngân hàng.

Tiền tệ và hệ thống ngân hàng.
Tiền tệ và hệ thống ngân hàng.

gồm các nội dung : ý nghĩa của tiền tệ, chức năng của tiền tệ, vai trò của tiền tệ...
42      Nguyễn Duy Sang     2013-12-20     1.788     83

TÀI LIỆU: NGÂN HÀNG VÀ CÁC NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG

TÀI LIỆU: NGÂN HÀNG VÀ CÁC NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG

Tài liệu tham khảo về ngân hàng và các nghiệp vụ ngân hàng
42      Phạm Xuân Trường     2013-12-23     1.590     102

Bài tập môn quản trị ngân hàng

Bài tập môn quản trị ngân hàng

Bài tập môn Quản trị ngân hàng - tài liệu rất hữu ích dành cho SV ngành QTKD
20      Hồ Anh Tuấn     2013-12-20     1.447     49

Giáo trình tài chính tiền tệ

Giáo trình tài chính tiền tệ
Giáo trình tài chính tiền tệ

  Môn học Tài chính-Tiền tệ hình thành trên cơ sở tổng hợp có chọn lọc những  nội dung chủ yếu của hai môn học: “Tài chính học” và “Lưu thông Tiền ...
190      Hồ Anh Tuấn     2014-03-09     17.607     2.473

Câu hỏi ôn tập Tiền tệ - ngân hàng (có trả lời chi tiết)

Câu hỏi ôn tập Tiền tệ - ngân hàng (có trả lời chi tiết)
Câu hỏi ôn tập Tiền tệ - ngân hàng (có trả lời...

Câu hỏi ôn tập Tiền tệ - ngân hàng (có trả lời chi tiết) 
73      Hồ Anh Tuấn     2013-12-19     14.835     1.296

Giới thiệu về ngân hàng thương mại và các nghiệp vụ ngân hàng thương mại

Giới thiệu về ngân hàng thương mại và các nghiệp vụ ngân hàng thương mại
Giới thiệu về ngân hàng thương mại và các nghiệp...

Giúp sinh viên biết và phân loại được các nghiệp vụ tín dụng của NH •  Gắn kết được hoạt động của cá nhân và DN với hoạt động tín dụng của NH một cách nhanh, thuận lợi nhất.   Khái niệm. Quyết định...
40      Hồ Anh Tuấn     2013-12-05     1.339     72

Đề thi mẫu định giá tài sản

Đề thi mẫu định giá tài sản
Đề thi mẫu định giá tài sản

Định gá tài sản là một hoạt động thẩm định khá quan trọng. Nên mình đưa ra đề thi tham khảo giúp các bạn có thể định giá đúng theo từng thời điểm, phụ hợp với thị trường...
2      Hồ Anh Tuấn     2014-03-04     2.529     103

Nghiệp vụ thanh toán quốc tế

Nghiệp vụ thanh toán quốc tế
Nghiệp vụ thanh toán quốc tế

Thương mại quốc tế là việc trao đổi hàng hóa và dịch vụ (hàng hóa hữu hình và hàng hóa vô hình) giữa các quốc gia, tuân theo nguyên tắc trao đổi ngang giá nhằm đưa lại lợi ích cho
73      Hồ Anh Tuấn     2013-12-05     2.528     7

Bài tập về nghiệp vụ ngân hàng

Bài tập về nghiệp vụ ngân hàng
Bài tập về nghiệp vụ ngân hàng

Bài tập về nghiệp vụ ngân hàng
13      Hồ Anh Tuấn     2013-12-05     1.471     0

Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng thương mại

Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng thương mại
Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng thương...

Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng thương mại - ĐH Đà lạt
175      Hồ Anh Tuấn     2013-12-05     2.636     21