Đăng nhập   |   Đăng ký

Ứng dụng chất hoạt động bề mặt trong mỹ phẩm cho baby

- Nước, chất lỏng phổ biến nhất để làm sạch, có đặc tính sức căng bề mặt. Trong nước, mỗi phân tử được bao quanh và hút bởi các phân tử nước khác. Tuy nhiên, trên bề mặt, các phân tử nước chỉ bị các phân tử nước khác bao quanh ở phía trong.- Nước, chất lỏng phổ biến nhất để làm sạch, có đặc tính sức căng bề mặt. Trong nước, mỗi phân tử được bao quanh và hút bởi các phân tử nước khác. Tuy nhiên, trên bề mặt, các phân tử nước chỉ bị các phân tử nước khác bao quanh ở phía trong. Sức căng được tạo nên do các phân tử nước tại bề mặt bị kéo vào phía trong. - Sức căng này làm cho nước tạo thành giọt trên bề mặt (kính, vải) do đó làm giảm độ ngấm thấu và hạn chế quá trình làm sạch. Có thể nhìn thấy sức căng bề mặt bằng cách cho 1 giọt nước lên mặt bàn nằm ngang. Giọt nước sẽ giữ nguyên dạng và không bị loang ra. - Trong quá trình làm sạch, cần giảm sức căng bề mặt xuống để nước có thể loang ra và làm ướt bề mặt. Các hoá chất có thể làm được việc này một cách có hiệu quả được gọi là các chất hoạt động bề mặt. Chúng còn được gọi là các chất làm cho nước “ngấm hơn”. - Các chất hoạt động bề mặt thực hiện các chức năng quan trọng của chúng trong quá trình làm sạch như làm lỏng ra, làm nhũ hóa (phân tán trong nước), và giữ các chất bẩn ở dạng huyền phù cho tới khi chúng bị giũ đi. Chất hoạt động bề mặt còn có thể tạo ra độ kiềm để loại bỏ các chất bẩn axit.