Đăng nhập   |   Đăng ký

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ enzym trong chế biến một số nông sản thực phẩm

Đề tài: Nghiên cứu thu nhận chế phẩm Glucozidaza và ứng dụng trong việc khai thác hương liệu nhằm tăng hương cho 1 số loại đồ uốngĐề tài: Nghiên cứu thu nhận chế phẩm Glucozidaza và ứng dụng trong việc khai thác hương liệu nhằm tăng hương cho 1 số loại đồ uống