Đăng nhập   |   Đăng ký

Sinh học đại cương (ĐHNN)

Slide bài giảng: SINH HỌC ĐẠI CƯƠNG của TS.Đồng Huy Giới (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội) trang bị cho sinh viên ngành Công nghệ Sinh học những kiến thức cơ bản sau: - Tổng quan tổ chức của cơ thể sống. - Trao đổi chất và năng lượng của tế bào. - Sự phân bào và sinh sản của sinh vật. - TínhSlide bài giảng: SINH HỌC ĐẠI CƯƠNG của TS.Đồng Huy Giới (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội) trang bị cho sinh viên ngành Công nghệ Sinh học những kiến thức cơ bản sau: - Tổng quan tổ chức của cơ thể sống. - Trao đổi chất và năng lượng của tế bào. - Sự phân bào và sinh sản của sinh vật. - Tính cảm ứng và thích nghi của sinh vật. - Sự tiến hóa của sinh giới.