Đăng nhập   |   Đăng ký

Khoa học môi trường

Bạn chọn:

Luxbonsai.com - Chương trình dạy nghề tạo dáng và chăm sóc cây cảnh

Luxbonsai.com - Chương trình dạy nghề tạo dáng và chăm sóc cây cảnh
Luxbonsai.com - Chương trình dạy nghề tạo dáng và...

Giới thiệu về kỹ năng trồng cây cảnh của http://luxbonsai.com
100      Lux Bonsai     2015-10-23     1.169     26

Kế Hoạch Sản Xuất Nông Trại

Kế Hoạch Sản Xuất Nông Trại
Kế Hoạch Sản Xuất Nông Trại

Bài giảng "Kế Hoạch Sản Xuất Nông Trại" của TS Hà Thúc Viên, khoa Môi trường và tài nguyên ĐH Nông Lâm Tp.HCM
37      võ thị thanh diễm     2015-10-15     989     20

Cơ Sở Khoa Học Của Quản Trị Nông Trại

Cơ Sở Khoa Học Của Quản Trị Nông Trại
Cơ Sở Khoa Học Của Quản Trị Nông...

Bài giảng "Cơ Sở Khoa Học Của Quản Trị Nông Trại" của TS Hà Thúc Viên, khoa Môi trường và tài nguyên ĐH Nông Lâm Tp.HCM
58      võ thị thanh diễm     2015-10-15     1.107     26

Các hình thức tổ chức kinh tế trong nông nghiệp

Các hình thức tổ chức kinh tế trong nông nghiệp
Các hình thức tổ chức kinh tế trong nông...

Bài giảng "Các hình thức tổ chức kinh tế trong nông nghiệp" của TS Hà Thúc Viên, khoa Môi trường và tài nguyên ĐH Nông Lâm Tp.HCM
25      võ thị thanh diễm     2015-10-15     1.115     18

Tổ chức và quản lý cơ bản

Tổ chức và quản lý cơ bản
Tổ chức và quản lý cơ bản

Bài giảng "Tổ chức và quản lý cơ bản" TS Hà Thúc Viên Giảng viên Khoa Môi Trường và Tài Nguyên trường ĐH Nông lâm TP.HCM
73      võ thị thanh diễm     2015-10-15     1.015     12

Các nguyên tố dinh dưỡng và phân bón vi lượng

Các nguyên tố dinh dưỡng và phân bón vi lượng
Các nguyên tố dinh dưỡng và phân bón vi...

Slide bài giảng "Các nguyên tố dinh dưỡng và phân bón vi lượng" của THS Lê Trọng Hiếu giảng viên trường trường ĐH Nông Lâm TP.HCM
41      võ thị thanh diễm     2015-09-18     1.498     34

Các nguyên tố dinh dưỡng và phân bón trung lượng

Các nguyên tố dinh dưỡng và phân bón trung lượng
Các nguyên tố dinh dưỡng và phân bón trung...

Slide bài giảng "Các nguyên tố dinh dưỡng và phân bón trung lượng" của THS Lê Trọng Hiếu giảng viên trường ĐH Nông Lâm TP.HCM
20      võ thị thanh diễm     2015-09-18     1.160     19

Các nguyên tố dinh dưỡng và phân bón đa lượng

Các nguyên tố dinh dưỡng và phân bón đa lượng
Các nguyên tố dinh dưỡng và phân bón đa...

Slide bài giảng "Các nguyên tố dinh dưỡng và phân bón đa lượng" của THS Lê Trọng Hiếu Giảng viên trường ĐH Nông Lâm TP.HCM
80      võ thị thanh diễm     2015-09-18     1.278     23

NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG PHÂN BÓN

NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG PHÂN BÓN
NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG PHÂN BÓN

Slide bài giảng NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG PHÂN BÓN của TH.S Lê Trọng Hiếu giảng viên trường ĐH Nông Lâm TP.HCM
41      võ thị thanh diễm     2015-09-18     864     12

Độ phì nhiêu đất đai và phân bón

Độ phì nhiêu đất đai và phân bón
Độ phì nhiêu đất đai và phân bón

Slide bài giảng "Độ phì nhiêu đất đai và phân bón" của Th.S Lê Trọng Hiếu giảng viên chuyên ngành trồng trọt trường ĐH Nông Lâm TP.HCM
40      võ thị thanh diễm     2015-09-16     1.717     111