Đăng nhập   |   Đăng ký

Khoa học vật liệu

Bạn chọn:

Đề thi và đáp án môn Sức bền vật liệu 62

Đề thi và đáp án môn Sức bền vật liệu 62
Đề thi và đáp án môn Sức bền vật liệu...

Đề thi và đáp án môn Sức bền vật liệu (Đề 62), học kỳ 1 năm học 2014-2015 Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM
3      võ thị thanh diễm     2015-09-20     1.559     52

Đề thi và đáp án môn Sức bền vật liệu

Đề thi và đáp án môn Sức bền vật liệu
Đề thi và đáp án môn Sức bền vật...

Đề thi và đáp án môn Sức bền vật liệu học kỳ 1 năm học 2014-2015 Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM
3      võ thị thanh diễm     2015-09-20     8.926     755

Đề thi và đáp án môn Vật liệu thời trang

Đề thi và đáp án môn Vật liệu thời trang
Đề thi và đáp án môn Vật liệu thời...

Đề thi và đáp án môn Vật liệu thời trang Học kỳ 2 năm học 2014-2015 Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM
3      võ thị thanh diễm     2015-09-20     1.108     16

Đề thi Vật liệu học (Mã đề A)

Đề thi Vật liệu học (Mã đề A)
Đề thi Vật liệu học (Mã đề A)

Đề thi Vật liệu học (Mã đề A) học kỳ 1 năm học 2014-2015 Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM
4      võ thị thanh diễm     2015-09-16     1.248     41

Đề thi môn Vật liệu học (Mã đề B)

Đề thi môn Vật liệu học (Mã đề B)
Đề thi môn Vật liệu học (Mã đề B)

Đề thi Vật liệu học (Mã đề B) Học kỳ 1 năm học 2014-2015 Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM
4      võ thị thanh diễm     2015-09-16     2.749     149

Đề thi môn Công nghệ chế biến gỗ

Đề thi môn Công nghệ chế biến gỗ
Đề thi môn Công nghệ chế biến gỗ

Đề thi môn Công nghệ chế biến gỗ (Mã đề 2) học kỳ 2 năm học 2014-2015 Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM
3      võ thị thanh diễm     2015-09-16     1.140     21

Các phương pháp tổng hợp vật liệu gốm

Các phương pháp tổng hợp vật liệu gốm
Các phương pháp tổng hợp vật liệu...

Tổng hợp vật liệu là công việc tiến hành thường xuyên trong các thí nghiệm Hóa chất rắn, vật lý chất rắn.
92      Trần văn Hân     2014-12-19     1.761     70

Hóa phân tích

Hóa phân tích
Hóa phân tích

Hóa học phân tích là môn khoa học vềcác phương pháp xác định thành phần  định tính và định lượng của các chất và hỗn hợp của chúng. Nhưvậy, hóa...
162      trần minh trí     2014-11-21     1.349     58

Tổng hợp alkylbenzen và sản xuất alkylbenzen sunfonat

Tổng hợp alkylbenzen và sản xuất alkylbenzen sunfonat
Tổng hợp alkylbenzen và sản xuất alkylbenzen...

Tổng hợp alkylbenzen và sản xuất alkylbenzen sunfonat do nhóm sinh viên ĐH bách khoa thực hiện
39      nhungbt171...     2014-10-11     1.305     36

Công nghệ sản xuất Nitrobenzen & Anilin

Công nghệ sản xuất Nitrobenzen & Anilin
Công nghệ sản xuất Nitrobenzen & Anilin

Nhóm NO2 là nhóm hút điện tử làm phản hoạt hóa vòng benzen dẫn tới khả năng tham gia phản ứng thế vào vòng giảm. Khi trong điều kiện nhiệt độ xúc tác thích hợp...
40      nhungbt171...     2014-10-11     1.908     57