Đăng nhập   |   Đăng ký

Năng lượng

Bạn chọn:

Báo cáo Tiểu luận: Thiết bị chống sét

Báo cáo Tiểu luận: Thiết bị chống sét
Báo cáo Tiểu luận: Thiết bị chống...

Bài này là báo cáo tiểu luận môn học Các linh kiện và sự lắp ráp do thầy Nguyễn Hoàng Việt phụ trách giảng dạy. Nội dung gồm các chương: CHƯƠNG 1 : Tổng quan về sấm...
28      Huỳnh Thế Bảo     2015-05-06     2.970     111

Báo cáo tiểu luận: Ứng dụng thiết bị FACTS trong truyền tải và phân phối

Báo cáo tiểu luận: Ứng dụng thiết bị FACTS trong truyền tải và phân phối
Báo cáo tiểu luận: Ứng dụng thiết bị...

Bài báo cáo tiểu luận giới thiệu về ứng dụng của thiết bị FACTS trong truyền tải và phân phối.
13      Huỳnh Thế Bảo     2015-05-06     2.639     97

Bài thu hoạch: Mô hình hóa và sự cố

Bài thu hoạch: Mô hình hóa và sự cố
Bài thu hoạch: Mô hình hóa và sự...

Bài thu hoạch này nằm trong nội dung môn học Mô hình hóa và sự cố do thầy Nguyễn Đình Tuyên phụ trách giảng dạy. Nội dung bài thu hoạch là dịch bài báo Investigation On The...
13      Huỳnh Thế Bảo     2015-04-23     3.632     12

Báo cáo BTL Khí Cụ Điện

Báo cáo BTL Khí Cụ Điện
Báo cáo BTL Khí Cụ Điện

Báo cáo bài tập lớn của môn học Lý Thuyết Khí Cụ Điện do thầy Nguyễn Xuân Cường phụ trách giảng dạy. Nội dung bài báo cáo gồm 7 phần.
20      Huỳnh Thế Bảo     2015-04-23     3.963     37

Bài giải sách HỆ THỐNG ĐIỆN - Truyền tải và phân phối - Hồ Văn Hiến

Bài giải sách HỆ THỐNG ĐIỆN - Truyền tải và phân phối - Hồ Văn Hiến

Bài giải của bài tập từ chương 2, chương 3, chương 4, chương 5, chương 7 trong sách Hệ Thống Điện - Truyền tải và phân phối - Hồ V8n Hiến - NXB ĐHQG TP...
42      Huỳnh Thế Bảo     2015-04-12     13.305     1.844

Đề đáp án Olympic sinh viên Spho 2011

Đề đáp án Olympic sinh viên Spho 2011
Đề đáp án Olympic sinh viên Spho 2011

Mời các bạn tham khảo Đề đáp án Olympic sinh viên Spho 2011
8      nhungbt171...     2015-02-03     1.134     10

Bài giảng dầu nhờn - mỡ - phụ gia dầu mỏ

Bài giảng dầu nhờn - mỡ - phụ gia dầu mỏ
Bài giảng dầu nhờn - mỡ - phụ gia dầu...

Đại cương về chất bôi trơn Thị trường chất bôi trơn Chu trình bôi trơn động cơ
263      Trần văn Hân     2014-12-19     2.697     150

Giáo trình ghi đo bức xạ Beta

Giáo trình ghi đo bức xạ Beta
Giáo trình ghi đo bức xạ Beta

Hiện nay, có nhiều phương pháp phân tích hiện đại phát triển ứng dụng phân tích hoạt độ phóng xạ. Các loại detector khác nhau sử dụng đo phóng xạ với số lượng khổng lồ,...
53      Đặng quốc Triệu     2015-03-04     1.646     51

Giáo trình hướng dẫn thực hành đo liều bức xạ và che chắn bức xạ gammar

Giáo trình hướng dẫn thực hành đo liều bức xạ và che chắn bức xạ gammar
Giáo trình hướng dẫn thực hành đo liều bức xạ và...

Hướng dẫn thực hành đo liều bức xạ theo khoảng cách và tính toán che chắn bức xạ gammar cho nhân viên bức xạ trong nghành Kỹ thuật hạt nhân.
14      Đặng quốc Triệu     2015-03-04     1.128     24

Tiểu luận: Lập một quy trình công nghệ, nêu cách tiến hành để xác định các thông số hóa lý kỹ thuật của dầu mỏ

Tiểu luận: Lập một quy trình công nghệ, nêu cách tiến hành để xác định các thông số hóa lý kỹ thuật của dầu mỏ

Tiểu luận: Lập một quy trình công nghệ, nêu cách tiến hành để xác định các thông số hóa lý kỹ thuật của dầu mỏ
26      Nguyễn Hưng     2014-08-15     1.661     28