Đăng nhập   |   Đăng ký

Tự động hoá

Bạn chọn:

Cơ sở lý thuyết điều khiển tự động

Cơ sở lý thuyết điều khiển tự động

GIÁO TRÌNH: CƠ SỞ LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG của PTS.Nguyễn Văn Hòa được chia làm ba phần: - Phần mở đầu: Khái quát chung về diều khiển. Phần này nêu lên những khái niệm cơ...
216      Nguyễn Hưng     2015-12-09     3.142     483

ĐỀ THI và ĐÁP ÁN môn Kỹ Thuật PLD-ASIC

ĐỀ THI và ĐÁP ÁN môn Kỹ Thuật PLD-ASIC
ĐỀ THI và ĐÁP ÁN môn Kỹ Thuật PLD-ASIC

ĐỀ THI và ĐÁP ÁN môn Kỹ Thuật PLD-ASIC học kỳ 1 năm học 2014-2015 Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM
6      võ thị thanh diễm     2015-10-20     2.048     53

Đề thi và đáp án môn Thêu trang trí

Đề thi và đáp án môn Thêu trang trí
Đề thi và đáp án môn Thêu trang trí

Đề thi và đáp án môn Thêu trang trí học kỳ 1 năm học 2014-2015 Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM
2      võ thị thanh diễm     2015-10-16     1.114     8

Đề thi và đáp án môn Công nghệ CAD ngành may

Đề thi và đáp án môn Công nghệ CAD ngành may
Đề thi và đáp án môn Công nghệ CAD ngành...

Đề thi và đáp án môn Công nghệ CAD ngành may Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM
3      võ thị thanh diễm     2015-10-16     1.775     65

Đề thi môn Xử lý ảnh

Đề thi môn Xử lý ảnh
Đề thi môn Xử lý ảnh

Đề thi môn Xử lý ảnh học kỳ 2 năm học 2014-2015 Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM
2      võ thị thanh diễm     2015-10-16     2.456     60

Bài giảng cơ học đại cương

Bài giảng cơ học đại cương

Bài giảng cơ học đại cương (cơ học vật rắn - dao động và sóng cơ) dùng cho sinh viên chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao. Biên soạn: Lê Cung Khoa sư phạm kỹ thuật Đại học Đà...
66      Trần văn Hân     2015-02-07     1.546     61

Ngân hàng câu hỏi môn robot công nghiệp

Ngân hàng câu hỏi môn robot công nghiệp
Ngân hàng câu hỏi môn robot công nghiệp

Ngân hàng đề thi tham khảo thi hết môn môn robot công nghiệp
11      Trần văn Hân     2014-12-16     3.473     195

Slide robot công nghiệp

Slide robot công nghiệp
Slide robot công nghiệp

Khái niệm cơ bản và phân loại robot, Các phép biến đổi đồng nhất, Hệ phương trình động lực học robot, Động lực học và bài toán thiết kế quỹ đaọ chuyển động, Hệ truyền dẫn và...
50      Trần văn Hân     2014-12-16     2.497     129

Giáo trình phần tử tự động

Giáo trình phần tử tự động
Giáo trình phần tử tự động

Phần tử tự động là những thiết bị dùng để xây dựng nên các thiết bị tự động. Các thiết bị này có thể thực hiện những chức năng nào đó mà không cần sự tham gia trực ...
74      Trần văn Hân     2014-12-16     3.578     351

Thực hành tự động hóa PLC

Thực hành tự động hóa PLC
Thực hành tự động hóa PLC

Môn học Thực hành tự động hóa PLC được giảng dạy nhằm mục đích: - Giúp cho học viên hiểu rõ phương pháp lập trình và các bước thực hiện trong việc lập trình điều...
89      Nguyễn Hưng     2014-10-28     4.574     595