Đăng nhập   |   Đăng ký

Viễn thông

Bạn chọn:

Đề thi và đáp án môn Mạng thông tin công nghiệp và SCADA

Đề thi và đáp án môn Mạng thông tin công nghiệp và SCADA
Đề thi và đáp án môn Mạng thông tin công nghiệp...

Đề thi và đáp án môn Mạng thông tin công nghiệp và SCADA học kỳ 1 năm học 2014-2015 Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM
3      võ thị thanh diễm     2015-10-20     4.300     293

Giáo trình kỹ thuật chuyển mạch và tổng đài số

Giáo trình kỹ thuật chuyển mạch và tổng đài số

Giáo trình kỹ thuật chuyển mạch và tổng đài số trình bày các nội dung về viễn thông, kỹ thuật điều khiển, kỹ htuaajt báo hiệu, giao tiếp kết cuối, điều hành khai thác...
149      Scenery     2014-08-23     5.110     578

Bài tập lớn: Các thuật toán và phương thức định tuyến trong mạng

Bài tập lớn: Các thuật toán và phương thức định tuyến trong mạng

Qua quá trình tìm hiểu về định tuyến từ sách báo và internet, trong bài tập lớn của nhóm sinh viên đưa ra và giải quyết các vấn đề: - Định tuyến; - Phương pháp định...
28      Nguyễn Hưng     2014-08-15     3.075     155

Tiểu luận: OFDM và ứng dụng trong truyền hình số mặt đất DVB-T

Tiểu luận: OFDM và ứng dụng trong truyền hình số mặt đất DVB-T

Kĩ thuật điều chế đa sóng mang trực giao là một trong những lĩnh vực được nghiên cứu hàng đầu hiện nay. Kỹ thuật này đang được nghiên cứu, triển khai và ứng dụng vào nhiều lĩnh vực khác...
51      Nguyễn Hưng     2014-08-15     2.823     172

Bài giảng : Hệ thống thông tin di động W-CDMA

Bài giảng : Hệ thống thông tin di động W-CDMA
Bài giảng : Hệ thống thông tin di động...

Theo định hướng phát triển mạng thế hệ sau (NGN) của VNPT, hệ thống thông tin di động thế hệ thứ 3 (3G) sẽ được triển khai, cụ thể là sẽ phát triển theo lộ trình từ hệ thống GSM hiện tại lên hệ ...
183      Nguyễn Hưng     2014-08-15     2.073     98

Báo cáo môn học tổng quan viễn thông: Hệ thống định vị toàn cầu

Báo cáo môn học tổng quan viễn thông: Hệ thống định vị toàn cầu

Từ thời xa xưa, con người đã biết sử dụng những kiến thức về thiên văn học hay những dụng cụ thô sơ để có thể tự định hướng cho mình. Với sự phát triển của khoa học kỹ thuật thì công ...
27      Nguyễn Hưng     2014-08-15     1.728     52

Báo cáo môn học: Mạng viễn thông

Báo cáo môn học: Mạng viễn thông

Trong nội dung bài tập lớn này tác giả đi sâu vào nghiên cứu, tìm hiểu công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức MPLS trong NGN.
33      Nguyễn Hưng     2014-08-15     1.700     75

Báo cáo môn học: Kỹ thuật chuyển mạch ATM

Báo cáo môn học: Kỹ thuật chuyển mạch ATM

Trước sự phát triển của các giao thức Internet khởi đầu từ những năm của thập niên 70 và tiếp tuc phát triển vào những năm sau đó. Ngày nay, mạng IP đã thực sự bùng nổ cả về khối...
44      Nguyễn Hưng     2014-08-09     3.474     271

Báo cáo môn học: Hệ thống thông tin di động thế hệ 3 CDMA2000

Báo cáo môn học: Hệ thống thông tin di động thế hệ 3 CDMA2000

Báo cáo môn học với đề tài "Hệ thống thông tin di động thế hệ 3 CDMA2000" nhằm giải quyết các yêu cầu: Tìm hiểu, giới thiệu về hệ thống thông tin di động; Tìm hiểu cấu trúc hệ...
82      Nguyễn Hưng     2014-08-09     1.581     47

Báo cáo môn học mạng viễn thông: GIAO THỨC KHỞI TẠO PHIÊN- SIP TRONG MẠNG NGN

Báo cáo môn học mạng viễn thông: GIAO THỨC KHỞI TẠO PHIÊN- SIP TRONG MẠNG NGN

Mặc dù giao thức khởi tạo phiên SIP là một giao thức mới xuất hiện nhưng đã trở thành giao thức báo hiệu được sử dụng rộng rãi nhất cho các dịch vụ VoIP. Trong các cấu trúc mạng...
48      Nguyễn Hưng     2014-08-09     1.531     39