Đăng nhập   |   Đăng ký

Ngành KHXH & Nhân văn

Bạn chọn:

Luật Nhân Quả công bằng

Luật Nhân Quả công bằng

Những câu chuyện về Nhân Quả Nghiệp Báo có thật trong cuộc sống. Mong mọi người cùng đọc và suy ngẫm và rút ra nhiều bài học có ích cho cuộc đời mình...
190      Ha Ha     2016-01-29     1.449     32

Tài liệu hướng dẫn: Quản lý Nhà nước về Tôn giáo

Tài liệu hướng dẫn: Quản lý Nhà nước về Tôn giáo

Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên chuyên ngành Quản lý Nhà nước TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ÔN THI KẾT THÚC MÔN: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÔN GIÁO. Tài liệu...
51      Nguyễn Hưng     2016-01-29     2.154     174

Đề thi: Quản lý Nhà nước về đô thị

Đề thi: Quản lý Nhà nước về đô thị

Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Quản lý Nhà nước 30 ĐỀ THI VẤN ĐÁP MÔN: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐÔ THỊ (năm 2012) của Học viện Hành chính. Mỗi đề thi có...
30      Nguyễn Hưng     2016-01-11     2.606     58

Đề thi: Quản trị văn phòng

Đề thi: Quản trị văn phòng

Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Quản trị văn phòng 03 ĐỀ THI TỰ LUẬN MÔN: QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG - năm 2014 của Trường Đại học Đông Á. Mỗi đề thi có 02 câu hỏi tự...
3      Nguyễn Hưng     2016-01-30     4.586     92

Đề thi: Nghiệp vụ Thư ký văn phòng

Đề thi: Nghiệp vụ Thư ký văn phòng

Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Quản trị văn phòng ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN: NGHIỆP VỤ THƯ KÝ VĂN PHÒNG - năm 2014 của Trường Đại học Đông Á. Đề thi này có 25...
5      Nguyễn Hưng     2016-01-11     4.560     178

Đề thi: Lịch sử văn minh thế giới

Đề thi: Lịch sử văn minh thế giới

Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Quản trị văn phòng 02 ĐỀ THI MÔN: LỊCH SỬ VĂN MINH THẾ GIỚI - năm 2014 của Trường Đại học Đông Á. Mỗi đề thi có 03 câu hỏi lý...
2      Nguyễn Hưng     2016-01-30     1.598     31

Xây dựng chính sách hội tụ ngành: Cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế

Xây dựng chính sách hội tụ ngành: Cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế

Hội tụ ngành, hiện tượng doanh nghiệp cùng ngành hoặc trong các ngành có liên quan quần tụ về mặt địa lý, đã xuất hiện từ lâu trong lịch sử hoạt động sản xuất của loài...
132      Lục Dương     2016-01-29     1.368     26

Bài giảng môn Xã hội học đại cương

Bài giảng môn Xã hội học đại cương
Bài giảng môn Xã hội học đại cương

Bài giảng môn Xã hội học đại cương trường ĐH Nông Lâm TP.HCM biên soạn bởi Th.S Võ Văn Việt
163      võ thị thanh diễm     2016-01-29     1.273     51

Các vị trạng nguyên - bảng nhãn - thám hoa Việt Nam

Các vị trạng nguyên - bảng nhãn - thám hoa Việt Nam

Các vị trạng nguyên - bảng nhãn - thám hoa Việt Nam
396      Chu Thúy Hồng     2016-01-29     3.361     284

Đề thi và đáp án: Nghi thức Nhà nước

Đề thi và đáp án: Nghi thức Nhà nước

Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Quản trị văn phòng 02 ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: NGHI THỨC NHÀ NƯỚC - năm 2014. Mỗi đề thi có 4 câu...
8      Nguyễn Hưng     2016-01-11     2.349     147