Đăng nhập   |   Đăng ký

Luật báo chí

Bạn chọn:

Đề thi: Quản lý Nhà nước về đô thị

Đề thi: Quản lý Nhà nước về đô thị

Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Quản lý Nhà nước 30 ĐỀ THI VẤN ĐÁP MÔN: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐÔ THỊ (năm 2012) của Học viện Hành chính. Mỗi đề thi có...
30      Nguyễn Hưng     2016-01-11     2.129     51

Đề thi: Quản trị văn phòng

Đề thi: Quản trị văn phòng

Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Quản trị văn phòng 03 ĐỀ THI TỰ LUẬN MÔN: QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG - năm 2014 của Trường Đại học Đông Á. Mỗi đề thi có 02 câu hỏi tự...
3      Nguyễn Hưng     2016-01-30     3.447     72

Đề thi: Nghiệp vụ Thư ký văn phòng

Đề thi: Nghiệp vụ Thư ký văn phòng

Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Quản trị văn phòng ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN: NGHIỆP VỤ THƯ KÝ VĂN PHÒNG - năm 2014 của Trường Đại học Đông Á. Đề thi này có 25...
5      Nguyễn Hưng     2016-01-11     3.908     156

Đề thi: Lịch sử văn minh thế giới

Đề thi: Lịch sử văn minh thế giới

Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Quản trị văn phòng 02 ĐỀ THI MÔN: LỊCH SỬ VĂN MINH THẾ GIỚI - năm 2014 của Trường Đại học Đông Á. Mỗi đề thi có 03 câu hỏi lý...
2      Nguyễn Hưng     2016-01-30     1.217     27

Đề thi và đáp án: Nghi thức Nhà nước

Đề thi và đáp án: Nghi thức Nhà nước

Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Quản trị văn phòng 02 ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: NGHI THỨC NHÀ NƯỚC - năm 2014. Mỗi đề thi có 4 câu...
8      Nguyễn Hưng     2016-01-11     1.959     137

Đề thi và đáp án: Lý luận quản lý hành chính Nhà nước

Đề thi và đáp án: Lý luận quản lý hành chính Nhà nước

Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Hành chính ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN: LÝ LUẬN QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC - năm 2014. Đề thi này có 4...
6      Nguyễn Hưng     2016-01-11     3.290     293

Đề thi và đáp án: Xã hội học đại cương

Đề thi và đáp án: Xã hội học đại cương

Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN: XÃ HỘI HỌC ĐẠI CƯƠNG - năm 2014. Đề thi này có 3 phần: - Phần hoàn thiện câu: 16 câu. - Phần trắc nghiệm: 24...
8      Nguyễn Hưng     2016-01-11     4.813     285

Đề thi: Quản lý Nhà nước về văn hóa

Đề thi: Quản lý Nhà nước về văn hóa

Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên BỘ ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ VĂN HÓA (02 đề và có đáp án kèm theo) - NĂM 2015. Đề số 01 có 4 câu hỏi...
12      Nguyễn Hưng     2016-01-11     1.239     35

Đề thi: Quản lý Nhà nước về kinh tế

Đề thi: Quản lý Nhà nước về kinh tế

Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên BỘ ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ (2 đề và có đáp án kèm theo) - NĂM 2015. Mỗi đề thi có 5 câu...
11      Nguyễn Hưng     2016-01-11     1.439     78

Giáo trình cơ sở lý luận báo chí

Giáo trình cơ sở lý luận báo chí
Giáo trình cơ sở lý luận báo chí

Giáo trình cơ sở lý luận báo chí là tài liệu nhập môn báo chí, cung cấp cho độc giả những kiến thức cơ bản và hệ thống trong lĩnh vực báo...
113      Scenery     2014-07-28     5.952     484