Đăng nhập   |   Đăng ký

Quản lý nhà nước

Bạn chọn:

Tài liệu hướng dẫn: Quản lý Nhà nước về Tôn giáo

Tài liệu hướng dẫn: Quản lý Nhà nước về Tôn giáo

Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên chuyên ngành Quản lý Nhà nước TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ÔN THI KẾT THÚC MÔN: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÔN GIÁO. Tài liệu...
51      Nguyễn Hưng     2016-01-29     2.154     174

Xây dựng chính sách hội tụ ngành: Cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế

Xây dựng chính sách hội tụ ngành: Cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế

Hội tụ ngành, hiện tượng doanh nghiệp cùng ngành hoặc trong các ngành có liên quan quần tụ về mặt địa lý, đã xuất hiện từ lâu trong lịch sử hoạt động sản xuất của loài...
132      Lục Dương     2016-01-29     1.368     26

Phương pháp định lượng trong quản lý

Phương pháp định lượng trong quản lý

Toàn bộ slide bài giảng môn  "Phương pháp định lượng trong quản lý" , bao gồm từ phần giới thiệu đến chi tiết các nội dung của môn học như các kiến thức cơ bản về phân tích định...
234      Nguyễn Hưng     2014-12-13     3.382     164

Chuyên đề quản lý Nhà nước về kinh tế.

Chuyên đề quản lý Nhà nước về kinh tế.

Chuyên đề quản lý Nhà nước về kinh tế. trình bày các nội dung về quản lý Nhà nước về các lĩnh vực kinh tế đối ngoại, về quản lý doanh nghiệp, mỗi phần đều có những câu...
90      Scenery     2014-12-02     6.224     371

Bài giảng định biên trong cơ chế quản lý Nhà Nước

Bài giảng định biên trong cơ chế quản lý Nhà Nước

Bài giảng định biên trong cơ chế quản lý Nhà Nước trình bày các khái niệm về phân tích, phương pháp luận định biên, hệ thống hóa quy trình định biên...
108      Scenery     2014-08-13     2.009     48

Tiểu luận tìm hiểu về học thuyết pháp trị

Tiểu luận tìm hiểu về học thuyết pháp trị

Kết cấu của bài tiểu luận này gồm: I. Hoàn cảnh ra đời. II. Nội dung chính 1. Thương Ưởng (khoảng 390 TCN-338 TCN) 2. Hàn Phi Tử (280- 233 TCN) 3. Machiavelli (1469-1527) 4.Một số học giả khác: - Quản Trọng...
21      Nguyễn Hưng     2014-06-22     6.239     353

Bài tập quản lý nhà nước về kinh tế

Bài tập quản lý nhà nước về kinh tế

Bài tập quản lý nhà nước về kinh tế này giải quyết các nội dung câu sau đây: “Quản lý Nhà nước về kinh tế là gì? Vì sao nói quản lý Nhà nước vừa...
12      Nguyễn Hưng     2014-06-22     3.936     187

Quan hệ quốc tế của Việt Nam thời kỳ đổi mới

Quan hệ quốc tế của Việt Nam thời kỳ đổi mới

Những năm cuối thế kỷ XX, hệ thống xã hội chủ nghĩa lâm vào khủng hoảng toàn diện và nghiêm trọng dẫn đến sự sụp đổ của bộ phận lớn làm thay đổi cơ bản cục diện chính trị của thế ...
39      Chung Thanh Tùng     2014-05-12     5.829     210

19 câu hỏi và đáp án môn Lịch sử hành chính

19 câu hỏi và đáp án môn Lịch sử hành chính
19 câu hỏi và đáp án môn Lịch sử hành...

Tài liệu này gồm 19 câu hỏi và đáp án môn Lịch sử hành chính giúp cho sinh viên chuyên ngành hành chính ôn tập và học tốt môn...
72      Nguyễn Hưng     2014-05-11     12.948     1.561

Yếu tố con người tác động tới quản lí

yếu tố con người tác động tới quản lí
yếu tố con người tác động tới quản...

Đây là nội dung bài giảng môn quản lí học đại cương về vấn đề yếu tố con người tác động tới quản lí. 
6      hannguyenn...     2014-05-04     6.266     342