Đăng nhập   |   Đăng ký

Đề thi

Bạn chọn:

Đề thi môn Pháp luật đại cương ĐH Kinh tế quốc dân (2013)

Đề thi môn Pháp luật đại cương ĐH Kinh tế quốc dân (2013)
Đề thi môn Pháp luật đại cương ĐH Kinh tế quốc...

Đề thi chính thức môn Pháp luật đại cương ĐH Kinh tế quốc dân năm 2013
1      Tô Minh Sơn     2015-03-12     4.009     68

Đề thi kết thúc học phần Luật Hành chính - Lao động

Đề thi kết thúc học phần Luật Hành chính - Lao động

Đề thi này nhằm kiểm tra kiến thức học phần Luật Lao động của sinh viên Ngành Quản trị văn phòng (năm học 2011-2012). Đề thi này cũng nhằm giúp cho người học có cơ sở để củng cố kiến thức của ...
1      Nguyễn Hưng     2015-03-14     1.621     17

Đề thi kết thúc môn học phần Luật Lao động

Đề thi kết thúc môn học phần Luật Lao động

Đề thi kết thúc học phần Luật Lao động nhằm kiểm tra kiến thức học phần Luật Lao động của sinh viên Ngành Quản trị kinh doanh + Kế toán (năm học 2011-2012). Đề thi này cũng nhằm giúp cho người học ...
1      Nguyễn Hưng     2015-03-14     4.381     77

Đề thi kết thúc học phần Luật Lao động (DS1)

Đề thi kết thúc học phần Luật Lao động (DS1)

Đề thi kết thúc học phần Luật Lao động nhằm kiểm tra kiến thức học phần Luật Lao động của sinh viên Ngành Quản trị kinh doanh + Kế toán (năm học 2011-2012).
1      Nguyễn Hưng     2015-02-10     1.763     20

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ
ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN LUẬT SỞ HỮU TRÍ...

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ LỚP K7B VB2
4      Võ Hoàng Phương Thảo     2014-10-01     22.128     1.553

25 Bài tập ôn tập thi môn Thuế

25 Bài tập ôn tập thi môn Thuế

Đây là một số câu hỏi ôn tập thi môn Thuế mà mình sưu tập được
16      NGUYỄN HỮU TÚ     2014-09-06     17.012     1.684

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Tòa Án

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Tòa Án
Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Tòa Án

Đây là ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm về Tòa Án. Tài liệu tham khảo cho sinh viên các trường ĐH-CĐ.
13      Cao Hoàng Giang     2014-09-20     2.116     59

Trắc nghiệm Pháp luật kinh tế (Phá sản)

Trắc nghiệm Pháp luật kinh tế (Phá sản)
Trắc nghiệm Pháp luật kinh tế (Phá...

Đây là ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Luật kinh tế (Phá sản). Tài liệu tham khảo cho sinh viên các trường ĐH-CĐ.
24      Cao Hoàng Giang     2014-09-06     9.996     638

Câu hỏi trắc nghiệm về Hợp đồng

Câu hỏi trắc nghiệm về Hợp đồng
Câu hỏi trắc nghiệm về Hợp đồng

Đây là bộ câu hỏi trắc nghiệm về Hợp đồng. Tài liệu tham khảo cho sinh viên các trường ĐH-CĐ.
31      Cao Hoàng Giang     2014-09-06     11.380     792

Bộ câu hỏi trắc nghiệm về Doanh nghiệp tư nhân

Bộ câu hỏi trắc nghiệm về Doanh nghiệp tư nhân
Bộ câu hỏi trắc nghiệm về Doanh nghiệp tư...

Đây là bộ câu hỏi trắc nghiệm về doanh nghiệp tư nhân. Tài liệu tham khảo cho sinh viên các trường ĐH-CĐ.
15      Cao Hoàng Giang     2014-09-06     7.782     519