Đăng nhập   |   Đăng ký

Luật dân sự

Bạn chọn:

Đề thi và đáp án: Pháp luật tài chính

Đề thi và đáp án: Pháp luật tài chính

Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Tài chính - Kế toán ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: PHÁP LUẬT TÀI CHÍNH (ngày thi 25/05/2015) của Học...
3      Nguyễn Hưng     2016-01-26     10.117     584

Đề thi: Pháp luật Hợp đồng

Đề thi: Pháp luật Hợp đồng

Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Luật 03 ĐỀ THI MÔN: PHÁP LUẬT HỢP ĐỒNG (năm 2010) của Trường Đại học Luật TPHCM. Mỗi đề thi có 06 câu nhận định và 02 bài tập tình...
6      Nguyễn Hưng     2016-01-26     5.883     367

Đề thi: Luật tố tụng dân sự 1

Đề thi: Luật tố tụng dân sự 1

Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Luật 02 ĐỀ THI MÔN: LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 1 (năm 2010) của Trường Đại học Luật TPHCM. Mỗi đề thi có 06 câu nhận định và 01 bài tập tình...
4      Nguyễn Hưng     2016-01-26     2.839     131

Đề thi: Luật Dân sự 2

Đề thi: Luật Dân sự 2

Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Luật 03 ĐỀ THI MÔN: LUẬT DÂN SỰ 2 - năm 2010 của Trường Đại học Luật TPHCM. Mỗi đề thi có 06 câu nhận định và 02 bài tập tình...
6      Nguyễn Hưng     2016-01-26     6.072     356

Đề thi: Luật Hôn nhân và Gia đình (ĐHLTPHCM)

Đề thi: Luật Hôn nhân và Gia đình (ĐHLTPHCM)

Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Luật 03 ĐỀ THI MÔN: LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH dành cho Khoá 1- Hệ Chính quy - Văn bằng 2 (2008-2011) của Trường Đại học Luật TPHCM....
7      Nguyễn Hưng     2016-01-26     8.779     392

Đề thi: Chủ thể kinh doanh

Đề thi: Chủ thể kinh doanh

Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Luật - 04 ĐỀ THI MÔN: CHỦ THỂ KINH DOANH - năm 2010 của Trường Đại học Luật TPHCM. Mỗi đề thi có 01 câu lý thuyết, 04 câu nhận định và 01...
8      Nguyễn Hưng     2016-01-26     2.547     108

Đề thi: Luật phá sản và giải quyết tranh chấp thương mại

Đề thi: Luật phá sản và giải quyết tranh chấp thương mại

Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Luật - 02 ĐỀ THI MÔN: LUẬT PHÁ SẢN VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI - năm 2010 của Trường Đại học Luật TPHCM. Mỗi đề thi có 03...
4      Nguyễn Hưng     2016-01-26     3.641     154

Đề thi: Trách nhiệm dân sự ngoài hợp đồng

Đề thi: Trách nhiệm dân sự ngoài hợp đồng

Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Luật - 05 ĐỀ THI MÔN: TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ NGOÀI HỢP ĐỒNG - năm 2010 của Trường Đại học Luật TPHCM. Mỗi đề thi có 03...
9      Nguyễn Hưng     2016-01-26     2.225     112

Đề thi: Pháp luật kinh tế

Đề thi: Pháp luật kinh tế

Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Quản trị văn phòng ĐỀ THI MÔN: PHÁP LUẬT KINH TẾ (năm 2014) của trường Đại học Đông Á. Đề thi này có 40 câu trắc...
9      Nguyễn Hưng     2016-01-26     1.211     28

Đề thi và đáp án: Pháp luật Kinh tế (CĐKTCT/2015)

Đề thi và đáp án: Pháp luật Kinh tế (CĐKTCT/2015)

Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên khối ngành Kinh tế 02 ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: PHÁP LUẬT KINH TẾ - năm 2015 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng. Mỗi đề thi có 12...
6      Nguyễn Hưng     2016-01-26     1.903     76