Đăng nhập   |   Đăng ký

Luật đất đai

Bạn chọn:

Luật Quy Hoạch Đô Thị

Luật Quy Hoạch Đô Thị
Luật Quy Hoạch Đô Thị

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật quy hoạch đô...
29      kieuvanhung     2014-07-26     1.583     41

Luật Của Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 16/2003/HQ11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 Về Xây Dựng

Luật Của Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 16/2003/HQ11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 Về Xây Dựng
Luật Của Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa...

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; ...
34      kieuvanhung     2014-07-26     1.543     33

Luật số13/2003/QH11 Của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Về Đất Đai

Luật số13/2003/QH11 Của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Về Đất Đai
Luật số13/2003/QH11 Của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã...

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; ...
68      kieuvanhung     2014-07-26     1.606     52

Nghị định 7575 về phân cấp vị trí hẻm

Nghị định 7575 về phân cấp vị trí hẻm
Nghị định 7575 về phân cấp vị trí...

Tài liệu cung cấp những thông tin về cách phân loại vị trí hẻm
6      Scenery     2014-07-26     2.981     96

Quyết định hành chính trong quản lý nhà nước về đất đai

Quyết định hành chính trong quản lý nhà nước về đất đai
Quyết định hành chính trong quản lý nhà nước về...

KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI.Dùng cho các lớp đào tạo nghiệp vụ Luật sư
31      Nguyễn Duy Sang     2013-12-30     2.682     112

Khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai

Khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai
Khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực...

Tài liệu dùng cho các lớp đào tạo nghiệp vụ luật sư.
95      Nguyễn Duy Sang     2013-12-30     1.988     108