Đăng nhập   |   Đăng ký

Luật lao động

Bạn chọn:

Giáo trình Luật Lao động cơ bản

Giáo trình Luật Lao động cơ bản

Giáo trình Luật lao động của Khoa Luật trường ĐH Cần Thơ
210      võ thị thanh diễm     2015-08-08     5.049     639

Luật Lao động cơ bản

Luật Lao động cơ bản

Giáo trình Luật Lao động cơ bản được biên soạn nhằm mục đích phục vụ việc học tập, giảng dạy, và nghiên cứu cho sinh viên, giảng viên, và cán bộ làm công tác...
211      Nguyễn Hưng     2015-03-14     1.727     99

Luật lao động

Luật lao động
Luật lao động

Bộ luật lao động điều chỉnh quan hệ lao động giữa người lao động làm công ăn lương với người sử dụng lao động và các quan hệ xã hội liên quan trực tiếp với quan hệ lao động. Giáo trình ...
49      Mộc Miên     2014-10-18     2.520     159

Bài giảng luật kinh tế - luật hợp đồng

Bài giảng luật kinh tế  - luật hợp đồng
Bài giảng luật kinh tế - luật hợp...

Slide bài giảng luật kinh tế  - luật hợp đồng của PGS-TS Dương Anh Sơn tại trường ĐH Kinh Tế  - Luật
57      Scenery     2014-07-26     5.367     490

Sửa đổi về Bộ luật lao động

Sửa đổi về Bộ luật lao động

Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người tạo ra của cải vật chất của xã hội và giá trị tinh thần. Lao động trình độ cao về năng suất, chất lượng và hiệu quả là yếu tố quyết ...
10      Chung Thanh Tùng     2014-06-21     1.802     45

Luật lao động mà người đi làm cần biết

Luật lao động mà người đi làm cần biết

Công ty là một trong những từ ngữ không quá xa lạ đối với mọi người hiện. Nhưng cái gì thi cũng cần có luật lệ cả, và có lẽ nhiều người không biết dến nội quy công ty là...
14      Chung Thanh Tùng     2014-05-17     1.835     104

Luật dạy nghề

Luật dạy nghề
Luật dạy nghề

Luật này quy định về dạy nghề, đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, Kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006.
24      See Sharp     2014-06-21     1.617     27

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật lao động

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật lao động
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật lao...

Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Chương XIV của Bộ luật lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động ngày 02 ...
13      See Sharp     2014-06-21     1.587     28

Luật người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Luật người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Luật người lao động việt nam đi làm việc ở nước...

Luật này quy định về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày ...
31      See Sharp     2014-06-21     1.951     45

Bài giảng Pháp luật về hợp đồng

Bài giảng Pháp luật về hợp đồng
Bài giảng Pháp luật về hợp đồng

Tham khảo: Bài giảng Pháp luật về hợp đồng. Bài giảng Pháp luật về hợp đồng trình bày các nội dung chính như: những vấn đề chung về hợp đồng trong bộ luật dân sự và hợp đồng ...
71      Trương Minh Quân     2014-06-21     3.442     202