Đăng nhập   |   Đăng ký

Luật môi trường

Bạn chọn:

Luật bảo vệ môi trường 2014

Luật bảo vệ môi trường 2014
Luật bảo vệ môi trường 2014

Luật bảo vệ môi trường 2014. Luật này quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; chính sách, biện pháp và nguồn lực để bảo vệ môi trường; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ ...
78      Trần Thị Y Thanh     2014-10-04     3.432     193

Luật đê điều

Luật đê điều
Luật đê điều

Luật này quy định về đê điều, đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006.
20      See Sharp     2014-07-13     1.535     19

Luật bảo vệ và phát triển rừng

Luật bảo vệ và phát triển rừng
Luật bảo vệ và phát triển rừng

Tham khảo"Luật bảo vệ và phát triển rừng". Luật này quy định về quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng (sau đây gọi chung là bảo vệ và phát triển rừng); quyền và nghĩa vụ của...
41      Trương Minh Quân     2014-07-13     1.625     27

Luật Bảo vệ môi trường

Luật Bảo vệ môi trường
Luật Bảo vệ môi trường

Luật này quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; chính sách, biện pháp và nguồn lực để bảo vệ môi trường; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong bảo ...
63      Trương Minh Quân     2014-07-13     1.709     31

200 Câu hỏi về môi trường

200 Câu hỏi về môi trường
200 Câu hỏi về môi trường

Tài liệu môn Luật và chính sách môi trường Trường đại học Tôn Đức Thắng
22      Fan Phong     2014-07-13     10.221     646

Tài liệu luật môi trường

Tài liệu luật môi trường
Tài liệu luật môi trường

Tài liệu môn Luật môi trường - Đại học Cần Thơ
120      Fan Phong     2014-07-13     5.663     536

Bài giảng Luật Biển

Bài giảng Luật Biển
Bài giảng Luật Biển

Bài giảng môn Luật Biển - Đại học Cần Thơ Gồm 37 slide. Nội dung chính: Nguyên tắc tự do biển cả, chủ quyền quốc gia và quyền tài phán về biển
37      Fan Phong     2014-07-11     3.015     140