Đăng nhập   |   Đăng ký

Luật thương mại

Bạn chọn:

Bài giảng Luật kinh tế phần Giải quyết tranh chấp

Bài giảng Luật kinh tế phần Giải quyết tranh chấp
Bài giảng Luật kinh tế phần Giải quyết tranh...

Bài giảng Luật kinh tế phần Giải quyết tranh chấp trường ĐH Nông Lâm TP.HCM
53      võ thị thanh diễm     2016-01-26     1.225     51

CHƯƠNG 4 PHÁP LUẬT VỀ PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP

CHƯƠNG 4 PHÁP LUẬT VỀ PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP

Bài giảng Luật kinh tế CHƯƠNG 4 PHÁP LUẬT VỀ PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP trường ĐH Nông Lâm TP.HCM
50      võ thị thanh diễm     2016-02-03     2.358     190

Luật kinh tế: chương Pháp luật về doanh nghiệp

Luật kinh tế: chương Pháp luật về doanh nghiệp
Luật kinh tế: chương Pháp luật về doanh...

slide bài giảng Luật kinh tế: chương Pháp luật về doanh nghiệp
36      võ thị thanh diễm     2016-01-26     1.205     32

Pháp luật về kinh tế và luật doanh nghiệp

Pháp luật về kinh tế và luật doanh nghiệp

Trong đời sống kinh tế xã hội, doanh nghiệp là một thực thể kinh tế - xã hội, có tư cách chủ thể pháp lý độc lập, thực hiện chức năng chủ yếu là hoạt động kinh doanh nhằm mục ...
106      nguyễn bảo lâm     2015-08-11     2.293     192

Giáo trình Luật thương mại quốc tế

Giáo trình Luật thương mại quốc tế

Giáo trình Luật thương mại quốc tế của Khoa Luật Kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân xuất bản vào năm 1999, là Giáo trình đầu tiên ở Việt Nam về môn học này. Trong lần biên soạn...
458      nguyễn bảo lâm     2015-08-08     1.796     128

Trắc nghiệm luật kinh tế phần phá sản-ĐH ngoại thương

Trắc nghiệm luật kinh tế phần phá sản-ĐH ngoại thương

Trắc nghiệm luật kinh tế phần phá sản-ĐH ngoại thương
13      nhungbt171...     2015-03-14     1.425     79

Trắc nghiệm luật kinh tế phần doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh-ĐH ngoại thương

Trắc nghiệm luật kinh tế phần doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh-ĐH ngoại thương
Trắc nghiệm luật kinh tế phần doanh nghiệp tư...

Trắc nghiệm luật kinh tế phần doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh-ĐH ngoại thương
11      nhungbt171...     2015-03-14     1.880     73

Trắc nghiệm luật kinh tế phần đầu tư-ĐH ngoại thương

Trắc nghiệm luật kinh tế phần đầu tư-ĐH ngoại thương
Trắc nghiệm luật kinh tế phần đầu tư-ĐH ngoại...

Trắc nghiệm luật kinh tế phần đầu tư-ĐH ngoại thương
15      nhungbt171...     2015-03-14     1.271     33

Trắc nghiệm luật kinh tế phần công ty-ĐH ngoại thương

Trắc nghiệm luật kinh tế phần công ty-ĐH ngoại thương
Trắc nghiệm luật kinh tế phần công ty-ĐH ngoại...

Trắc nghiệm luật kinh tế phần công ty-ĐH ngoại thương
56      nhungbt171...     2015-03-14     1.414     61

130 câu hỏi pháp luật doanh nghiệp

130 câu hỏi pháp luật doanh nghiệp
130 câu hỏi pháp luật doanh nghiệp

Mời các bạn tham khảo 130 câu hỏi pháp luật doanh nghiệp
16      nhungbt171...     2015-03-14     1.424     97