Đăng nhập   |   Đăng ký

Nhà nước & pháp luật

Bạn chọn:

Bộ câu hỏi trắc nghiệm: Lý luận Nhà nước và Pháp luật

Bộ câu hỏi trắc nghiệm: Lý luận Nhà nước và Pháp luật

Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên khối Xã hội BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (có đáp án) MÔN: LÝ LUẬN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT. Tài liệu này có 98...
23      Nguyễn Hưng     2016-01-29     24.394     4.204

Quan hệ pháp luật

Quan hệ pháp luật
Quan hệ pháp luật

Slide bài giảng "Quan hệ pháp luật " của ThS Đặng Thị Thu Trang, giảng viên môn lý luận nhà nước và pháp luật Trường ĐH Luật TP.HCM
30      võ thị thanh diễm     2015-10-24     1.567     94

Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý

Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý
Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp...

Slide bài giảng "Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý" của ThS Đặng Thị Thu Trang, giảng viên môn lý luận nhà nước và pháp luật Trường ĐH Luật...
29      võ thị thanh diễm     2016-01-29     1.081     46

Thực hiện pháp luật và áp dụng pháp luật

Thực hiện pháp luật và áp dụng pháp luật

Slide bài giảng "Thực hiện pháp luật và áp dụng pháp luậ"t của ThS Đặng Thị Thu Trang, giảng viên môn lý luận nhà nước và pháp luật Trường ĐH Luật...
19      võ thị thanh diễm     2016-01-29     1.158     62

Slide: Pháp luật đại cương

Slide: Pháp luật đại cương

Slide bài giảng: PHẤP LUẬT ĐẠI CƯƠNG gồm có 8 bài: - Bài 1: Những vấn đề cơ bản về nhà nước. - Bài 2: Những vấn đề cơ bản của pháp luật. - Bài 3: Nhà nước CHXHCN Việt Nam. - Bài...
257      Nguyễn Hưng     2015-03-14     2.895     209

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ

Quy chuẩn này quy định về hệ thống báo hiệu đường bộ bao gồm: Hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, tín hiệu đèn giao thông, biển báo hiệu, vạch kẻ đường, cọc tiêu, tường bảo vệ ...
187      Ly Thong     2015-01-19     1.099     35

Hệ thống pháp luật

Hệ thống pháp luật

Bài giảng môn lý luận nhà nước và pháp luật,bài 3,của Th.S Đặng Thị Thu Trang, giảng viên trường ĐH Luật TP.HCM
37      võ thị thanh diễm     2015-03-14     1.448     76

Quy phạm pháp luật

Quy phạm pháp luật

Bài giảng môn lý luận nhà nước và pháp luật, bài 2, của Th.S Đặng Thị Thu Trang, giảng viên trường ĐH Luật TP.HCM
35      võ thị thanh diễm     2015-03-14     1.494     61

Nguồn gốc, bản chất, hình thức pháp luật

Nguồn gốc, bản chất, hình thức pháp luật

Bài giảng môn lý luận về pháp luật, bài 1 ,của Th.S Đặng Thị Thu Trang, giảng viên môn lý luận về pháp luật trường ĐH Luật TP.HCM
32      võ thị thanh diễm     2015-03-14     1.395     53

Hệ thống pháp luật Ấn Độ - Indian Law

Hệ thống pháp luật Ấn Độ - Indian Law
Hệ thống pháp luật Ấn Độ - Indian Law

Hệ thống pháp luật Ấn Độ - Indian Law
24      Đỗ Thị Ngọc Lan     2014-11-22     5.361     123