Đăng nhập   |   Đăng ký

Internet & Mobile Marketing

Bạn chọn:

Bộ câu hỏi trắc nghiệm: Thương mại điện tử (+ĐA)

Bộ câu hỏi trắc nghiệm: Thương mại điện tử (+ĐA)

Xin giới thiệu đến các ban sinh viên BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN: THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ (có đáp án kèm theo).Tài liệu này có 130 câu trắc...
24      Nguyễn Hưng     2016-01-29     5.854     567

Tài liệu ôn thi TN ngành: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Tài liệu ôn thi TN ngành: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành kế toán BỘ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ÔN THI TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP. Bộ tài liệu này có 23 câu hỏi lý thuyết và 7...
50      Nguyễn Hưng     2016-01-29     1.106     21

Bộ đề thi tham khảo: Thanh toán quốc tế

Bộ đề thi tham khảo: Thanh toán quốc tế

Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên 20 ĐỀ THI THAM KHẢO MÔN: THANH TOÁN QUỐC TẾ. Mỗi đề thi có 4 câu bài tập với đáp án chi tiết giúp các bạn sinh viên có cơ sở...
81      Nguyễn Hưng     2015-11-13     1.095     33

Đề thi: Quản trị kênh phân phối

Đề thi: Quản trị kênh phân phối

Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Quản trị kinh doanh ĐỀ THI MÔN: QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI - năm 2014 của Trường Đại học Đông Á. Đề thi này có 10 câu trắc nghiệm ABC, 05...
4      Nguyễn Hưng     2015-12-26     2.546     263

Đề thi và đáp án: Kinh tế thương mại

Đề thi và đáp án: Kinh tế thương mại

Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Quản trị kinh doanh 02 ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: KINH TẾ THƯƠNG MẠI - năm 2014 của Trường Đại học Đông Á. Mỗi đề thi có từ...
8      Nguyễn Hưng     2016-01-27     2.295     60

Đề thi: Hành vi người tiêu dùng

Đề thi: Hành vi người tiêu dùng

Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Quản trị kinh doanh ĐỀ THI MÔN: HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG (năm 2014) của Trường Đại học Đông Á. Đề thi này có 03 câu nhận định...
2      Nguyễn Hưng     2015-12-26     3.521     341

Đề thi: Quản trị chiến lược (ĐHĐA/2014)

Đề thi: Quản trị chiến lược (ĐHĐA/2014)

Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Quản trị kinh doanh 02 ĐỀ THI MÔN: QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC (năm 2014) của Trường Đại học Đông Á. Mỗi đề thi có 25 câu trắc nghiệm đúng / sai và...
14      Nguyễn Hưng     2015-12-26     963     35

Đề thi: Thống kê và dự báo trong kinh doanh

Đề thi: Thống kê và dự báo trong kinh doanh

Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Quản trị kinh doanh ĐỀ THI: THỐNG KÊ VÀ DỰ BÁO TRONG KINH DOANH (năm 2014) của Trường Đại học Đông Á. Đề thi này có 04 bài...
3      Nguyễn Hưng     2015-12-26     2.046     105

Đề thi: Thống kê doanh nghiệp

Đề thi: Thống kê doanh nghiệp

Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Quản trị kinh doanh 02 ĐỀ THI MÔN: THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP (năm 2014) của Trường Đại học Đông Á. Mỗi đề thi có 20 câu trắc nghiệm và 02...
12      Nguyễn Hưng     2015-12-26     923     12

Đề thi và đáp án: Quản trị Marketing

Đề thi và đáp án: Quản trị Marketing

Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Quản trị kinh doanh ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: QUẢN TRỊ MARKETING (năm 2014) của Trường Đại học Đông Á. Đề thi này có...
5      Nguyễn Hưng     2015-12-26     3.724     374