Đăng nhập   |   Đăng ký

Đề thi: Phần mềm SPSS

Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Quản trị kinh doanh 02 đề thi tham khảo MÔN: PHẦN MỀM SPSS (năm 2014) của Trường Đại học Đông Á. Mỗi đề thi có 02 yêu cầu nhằm giúp SV rèn luyện kỹ năng sử dụng phần mềm SPSS.Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Quản trị kinh doanh 02 đề thi tham khảo MÔN: PHẦN MỀM SPSS (năm 2014) của Trường Đại học Đông Á. Mỗi đề thi có 02 yêu cầu nhằm giúp SV rèn luyện kỹ năng sử dụng phần mềm SPSS.