Đăng nhập   |   Đăng ký

Đề thi: Quảng cáo chiêu thị

Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Quản trị kinh doanh 03 ĐỀ THI MÔN: QUẢNG CÁO CHIÊU THỊ (năm 2014) của Trường Đại học Đông Á. Mỗi đề thi có 03 câu hỏi lý thuyết để giúp các bạn ôn tập.Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Quản trị kinh doanh 03 ĐỀ THI MÔN: QUẢNG CÁO CHIÊU THỊ (năm 2014) của Trường Đại học Đông Á. Mỗi đề thi có 03 câu hỏi lý thuyết để giúp các bạn ôn tập.