Đăng nhập   |   Đăng ký

Đề thi: Kỹ thuật quảng cáo và khuyến mại

Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Quản trị kinh doanh tài liệu tham khảo MÔN: KỸ THUẬT QUẢNG CÁO VÀ KHUYẾN MẠI (năm 2014) của Trường Đại học Đông Á. Tuy là dạng đề thi nhưng các yêu cầu ở PHẦN IV có liên quan trực tiếp đến ngữ cảnh tổ chức thi nên bạn có thể sử dụng để tham khảo thêm để ôn bài. Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Quản trị kinh doanh tài liệu tham khảo MÔN: KỸ THUẬT QUẢNG CÁO VÀ KHUYẾN MẠI (năm 2014) của Trường Đại học Đông Á. Tuy là dạng đề thi nhưng các yêu cầu ở PHẦN IV có liên quan trực tiếp đến ngữ cảnh tổ chức thi nên bạn có thể sử dụng để tham khảo thêm để ôn bài.