Đăng nhập   |   Đăng ký

Marketing ngân hàng

Slide bài giảng: MARKETING NGÂN HÀNG của ThS. Thái Thị Kim Oanh, ĐH Kinh Tế Quốc Dân,
bao gồm Tổng quan về marketing ngân hàng; Thị trường và môi trường Marketing ngân hàng; Đo lường về lựa chọn thị trường mục tiêu cho ngân hàng; Chiến lược sản phẩm ngân hàng; Chiến lược giá; Chiến lược phân phối; Chiến lược xúc tiến hỗn hợpSlide bài giảng: MARKETING NGÂN HÀNG của ThS. Thái Thị Kim Oanh, ĐH Kinh Tế Quốc Dân,
bao gồm Tổng quan về marketing ngân hàng; Thị trường và môi trường Marketing ngân hàng; Đo lường về lựa chọn thị trường mục tiêu cho ngân hàng; Chiến lược sản phẩm ngân hàng; Chiến lược giá; Chiến lược phân phối; Chiến lược xúc tiến hỗn hợp