Đăng nhập   |   Đăng ký

Nghiệp Vụ Quảng Cáo Và Tiếp Thị

Cung cấp kiến thức đầy dủ về các công cụ của Marketing, giúp người xem hiểu nhiều hơn về khách hàng, các công cụ quảng cáo, thông điệp quảng cáo, Hành vi mua hàng, cách giới thiệu sản phẩm làm để thu hút sự chú ý, quan tâm của khách hàng rồi đi đến quyết định mua hàng. Cung cấp kiến thức đầy dủ về các công cụ của Marketing, giúp người xem hiểu nhiều hơn về khách hàng, các công cụ quảng cáo, thông điệp quảng cáo, Hành vi mua hàng, cách giới thiệu sản phẩm làm để thu hút sự chú ý, quan tâm của khách hàng rồi đi đến quyết định mua hàng.