Đăng nhập   |   Đăng ký

Quản trị chiến lược

Bạn chọn:

Tài liệu hướng dẫn ôn tập: Quản trị chiến lược

Tài liệu hướng dẫn ôn tập: Quản trị chiến lược

Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Quản trị kinh doanh TÀO LIỆU HƯỚNG DẪN ÔN THI MÔN: QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC. Tài liệu này có 16 câu hỏi (có đáp án...
22      Nguyễn Hưng     2016-01-27     2.672     278

Giáo trình Quản trị Chiến lược

Giáo trình Quản trị Chiến lược

Giáo trình Quản trị Chiến lược - GS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân - ĐH Kinh tế TP. HCM Môn quản trị chiến lược nhằm trang bị phương pháp luận và những kinh nghiệm cho nhà quản trị điều hành doanh...
221      Lương Phát Tài     2014-12-20     7.833     888

Giáo trình quản trị tài chính DN

Giáo trình quản trị tài chính DN
Giáo trình quản trị tài chính DN

Giáo trình quản trị tài chính DN trình bày các vấn đề về quản lý tài chính, tài sản, huy động vốn, phân bổ vốn và các quyết định đầu...
105      Scenery     2014-08-09     2.205     209

Giáo trình quản trị DN - PGS TS Ngô Kim Thanh

Giáo trình quản trị DN - PGS TS Ngô Kim Thanh
Giáo trình quản trị DN - PGS TS Ngô Kim...

Giáo trình quản trị DN - PGS TS Ngô Kim Thanh trình bày về những khái niệm chung về quản trị DN và đưa ra các hoạch định chiến lược trong kinh doanh.
207      Scenery     2014-08-09     4.960     644

Cạnh tranh toàn cầu và lợi thế cạnh tranh-Michael Porter

Cạnh tranh toàn cầu và lợi thế cạnh tranh-Michael Porter
Cạnh tranh toàn cầu và lợi thế cạnh tranh-Michael...

Cạnh tranh toàn cầu và lợi thế cạnh tranh-Michael Porter đưa ra nhiều chiến lược cho công ty trong việc hoạch định kinh doanh.
113      Scenery     2014-07-26     3.562     275

Đề thi quản trị chiến lược

Đề thi quản trị chiến lược
Đề thi quản trị chiến lược

Đề thi quản trị chiến lược, lý thuyêt và tự luận
1      Scenery     2014-07-26     4.136     193

Chuyện của chú gián và giải pháp tối ưu dành cho bạn

Chuyện của chú gián và giải pháp tối ưu dành cho bạn
Chuyện của chú gián và giải pháp tối ưu dành cho...

NHững ý tưởng và giải pháp kinh doanh đầy táo bạo và thú vị
86      Nguyen Duc Cuong     2014-07-19     1.508     70

Quản trị rủi ro

Quản trị rủi ro
Quản trị rủi ro

Quản trị rủi ro đại cương
175      Scenery     2014-07-19     1.684     108

Bài giảng quản trị rủi ro

Bài giảng quản trị rủi ro
Bài giảng quản trị rủi ro

Mục đính môn học: Nâng cao lý thuyết và phương pháp phân tích và quản lý rủi ro trong kinh doanh và đầu tư Vận dụng tính toán và đề xuất biện...
99      Scenery     2014-07-02     3.536     271

Lý thuyết Quản trị doanh nghiệp đại cương

Lý thuyết Quản trị doanh nghiệp đại cương
Lý thuyết Quản trị doanh nghiệp đại...

Giáo trình quản trị doanh nghiệp đại cương
131      Scenery     2014-07-19     2.011     92