Đăng nhập   |   Đăng ký

Quản trị nguồn nhân lực

Bạn chọn:

Quản trị nhân lực 1 (ĐH Bách Khoa HN)

Quản trị nhân lực 1 (ĐH Bách Khoa HN)

Bài giảng QUẢN TRỊ NHÂN LỰC của tác giả Thái Thu Thủy (Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội) là tài liệu cung cấp cho người học về: - Kiến thức cơ bản về Quản trị nhân lực. - Những hoạt động ...
87      Nguyễn Hưng     2015-05-23     3.970     531

Bài giảng Đào tạo và phát triển Nguồn nhân lực

Bài giảng Đào tạo và phát triển Nguồn nhân lực

Slide bài giảng chuyên đề: ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC trang bị cho người học những kiến thức cơ bản sau đây: - Khái niệm và mục đích của đào tạo và...
23      Nguyễn Hưng     2015-03-02     5.437     519

Bài giảng Phân tích và thiết kế công việc

Bài giảng Phân tích và thiết kế công việc

Slide bài giảng chuyên đề: PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ CÔNG VIỆC giúp cho người học: - Hiểu khái niệm phân tích và thiết kế công việc. - Nắm được quy trình phân tích...
12      Nguyễn Hưng     2015-03-02     3.748     313

Bài giảng Hoạch định nguồn nhân lực

Bài giảng Hoạch định nguồn nhân lực

Slide bài giảng chuyên đề: HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC nhằm giúp cho người học nắm được những vấn đề cơ bản sau: - Hiểu được khái niệm HĐNNL. - Lợi ích của họach định NNL. - Nắm được quy trình ...
19      Nguyễn Hưng     2015-03-02     3.392     291

Tuyển mộ và lựa chọn nguồn nhân lực

Tuyển mộ và lựa chọn nguồn nhân lực

Slide bài giảng TUYỂN MỘ VÀ TUYỂN CHỌN NGUỒN NHÂN LỰC cung cấp cho người học những kiến thức sau: - Khái niệm và vai trò của tuyển mộ và lựa chọn NNL. - Các nhân tố ảnh hưởng đến...
32      Nguyễn Hưng     2015-03-02     2.734     251

Quản lý nhân sự

Quản lý nhân sự
Quản lý nhân sự

Cùng nắm kiến thức trong bài giảng "Quản lý nhân sự" thông qua việc tìm hiểu nội dung trình bày sau: các lý thuyết nhu cầu, động viên nhân viên, quản lý...
60      Mộc Miên     2014-12-26     2.337     206

B2B Brand management

B2B Brand management
B2B Brand management

B2B Brand management-Philip Kotler
368      Scenery     2014-08-23     1.657     61

Tiểu luận: Quản trị nhân sự có mặt trong bất kỳ một tổ chức hay một doanh nghiệp nào

Tiểu luận: Quản trị nhân sự có mặt trong bất kỳ một tổ chức hay một doanh nghiệp nào

Kết cấu của bài tiểu luận có 5 phần chính: - I. Tổng quan về quản trị nhân sự trong doanh nghiệp; - II. Nội dung cụ thể của quản trị nhân sự trong doanh nghiệp; - III. Thù lao lao động; - IV. Hệ thống quản ...
43      Nguyễn Hưng     2014-08-16     5.066     395

Nghiên cứu nguồn nhân lực và nhu cầu đào tạo cho công tác xã hội

Nghiên cứu nguồn nhân lực và nhu cầu đào tạo cho công tác xã hội
Nghiên cứu nguồn nhân lực và nhu cầu đào tạo cho...

Nghiên cứu nguồn nhân lực và nhu cầu đào tạo cho công tác xã hội ở Việt Nam
108      Scenery     2014-08-21     1.858     61

Quản trị nguồn nhân lực -ThS Trần Thị Nga

Quản trị nguồn nhân lực -ThS Trần Thị Nga
Quản trị nguồn nhân lực -ThS Trần Thị...

Quản trị nguồn nhân lực trình bày các phương pháp thu hút nguồn nhân lực, đào tạo phát triển và duy trì nguồn nhân lực.
171      Scenery     2014-08-09     2.211     228