Đăng nhập   |   Đăng ký

Quản trị thương hiệu

Bạn chọn:

Slide: Quản trị thương hiệu (ĐHKT TP.HCM)

Slide: Quản trị thương hiệu (ĐHKT TP.HCM)

Slide bài giảng môn QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM gồm có 7 phần: - Khái quát về thương hiệu. - Qui trình quản trị thương hiệu. - Kiến tạo thương hiệu. - Xác lập mục ...
121      Nguyễn Hưng     2015-12-12     3.426     476

Trắc nghiệm: Quản trị thương hiệu

Trắc nghiệm: Quản trị thương hiệu

Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Quản trị kinh doanh BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN: QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU. Tài liệu này có 70 câu trắc nghiệm (có đáp án) để...
14      Nguyễn Hưng     2015-12-12     7.464     789

Quản trị E-Brand

Quản trị  E-Brand

Nội dung của slide tài liệu  bài giảng "Quản trị E-Brand" gồm có 3 chương: - Chương 1: Tổng quan về E-Brand. Chương này trình bày: Khái niệm và các thành tố của E-Brand; Tên...
56      Nguyễn Hưng     2015-02-10     1.823     81

Quản trị thương hiệu (ĐH Thương Mại)

Quản trị thương hiệu (ĐH Thương Mại)

Slide bài giảng: QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU của trường Đại học Thương Mại gồm có 5 chương: - Chương 1: Tổng quan về thương hiệu. Chương này trình bày các nội dung như: Các tiếp cận thương hiệu; ...
125      Nguyễn Hưng     2015-02-11     3.877     381

Slide bài giảng Quản trị thương hiệu

Slide bài giảng Quản trị thương hiệu

Slide bài giảng QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU được GV Phạm Thị Lan Hương trình bày thành 8 chương: - Chương 1: Tổng quan về thương hiệu và quản trị thương hiệu. - Chương 2: Vốn thương hiệu định hướng khách...
150      Nguyễn Hưng     2015-02-11     2.162     99

Quản trị thương hiệu-Phạm Thị Lan Hương

Quản trị thương hiệu-Phạm Thị Lan Hương
Quản trị thương hiệu-Phạm Thị Lan...

Tài liệu trình bày tổng quan về quản trị thương hiệu, vốn thương hiệu định hướng khách hàng, định vị thương hiệu và giá trị, chọn các yếu tố thương hiệu để xây dựng vốn thương...
150      Scenery     2014-08-09     2.750     179

Nhập môn quản trị thương hiệu

Nhập môn quản trị thương hiệu
Nhập môn quản trị thương hiệu

Tài liệu cung cấp những kiến thức liên quan đền môn họa quản trị thương hiệu.
135      Scenery     2014-07-19     1.833     65

Tổng quan quản trị thương hiệu

Tổng quan quản trị thương hiệu
Tổng quan quản trị thương hiệu

Slide bài giảng quản trị thương hiệu.
63      Scenery     2014-07-19     1.675     51

Bài giảng Quản trị thương hiệu

Bài giảng Quản trị thương hiệu
Bài giảng Quản trị thương hiệu

Tài liệu cung cấp những kiến thức cơ bản về thương hiệu.
15      Scenery     2014-07-19     1.652     55

Quản trị thương hiệu đại cương

Quản trị thương hiệu đại cương
Quản trị thương hiệu đại cương

Tài liệu cung cấp những vấn đề liên quan đến Quản trị thương hiệu.
182      Scenery     2014-07-19     1.526     66