Đăng nhập   |   Đăng ký

Đề thi tốt nghiệp CĐN: Quản trị khách sạn

Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên Cao đẳng Nghề 02 ĐỀ THI TỐT NGHIỆP (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN - năm 2013 của Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Sài Gòn. Mỗi đề thi có 4 câu hỏi.Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên Cao đẳng Nghề 02 ĐỀ THI TỐT NGHIỆP (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN - năm 2013 của Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Sài Gòn. Mỗi đề thi có 4 câu hỏi.