Đăng nhập   |   Đăng ký

Đề thi và đáp án: Công nghệ chế biến thịt

Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Công nghệ Hóa học và thực phẩm ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN: CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỊT - năm 2014 của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM. Đề thi này có 4 câu hỏi.Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Công nghệ Hóa học và thực phẩm ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN: CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỊT - năm 2014 của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM. Đề thi này có 4 câu hỏi.