Đăng nhập   |   Đăng ký

Ngành Xây dựng - Kiến trúc

Bạn chọn:

Cơ học đất

Cơ học đất

Slide bài giảng: CƠ HỌC ĐẤT gồm có 7 chương: - Chương 1: Bản chất vật lý của môi trường đất. - Chương 2: Những quy luật cơ bản trong cơ học đất. - Chương 3: Ứng suất trong khối đất. - Chương 4: Dự tính độ ...
210      Nguyễn Hưng     2016-01-20     2.040     177

Cơ học lý thuyết

Cơ học lý thuyết

Slide bài giảng: CƠ HỌC LÝ THUYẾT của tác giả Nguyễn Duy Khương (Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM) gồm có 2 phần: - Phần 1: Tĩnh học. Phần này trình bày các nội dung như: Các...
86      Nguyễn Hưng     2016-01-20     2.917     324

Giám sát thi công và nghiệm thu công trình nền và móng

Giám sát thi công và nghiệm thu công trình nền và móng


125      Hồ Thê Ngọc     2016-01-29     1.806     116

Đề thi và đáp án: Cấp thoát nước

Đề thi và đáp án: Cấp thoát nước

Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Kiến trúc - Xây dựng ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN CẤP THOÁT NƯỚC - năm 2014 của Trường Đại học Kiến trúc...
4      Nguyễn Hưng     2015-12-26     4.327     614

Ngân hàng câu hỏi đề thi: Vật lý kiến trúc

Ngân hàng câu hỏi đề thi: Vật lý kiến trúc

Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Xây dựng NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN: VẬT LÝ KIẾN TRÚC (năm 2011) của Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái...
6      Nguyễn Hưng     2015-12-26     2.468     219

Đề thi: Cơ học kết cấu

Đề thi: Cơ học kết cấu

Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Xây dựng ĐỀ THI MÔN: CƠ HỌC KẾT CẤU (năm 2012) của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật. Đề thi này có 04 câu.
2      Nguyễn Hưng     2015-12-26     3.349     412

Đề thi: Địa chất công trình

Đề thi: Địa chất công trình

Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Xây dựng 03 ĐỀ THI MÔN: ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH - năm 2014 của Trường Đại học Đông Á. Mỗi đề thi có 04...
6      Nguyễn Hưng     2015-12-26     2.053     159

Đề thi: Môi trường trong xây dựng

Đề thi: Môi trường trong xây dựng

Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Xây dựng 03 ĐỀ THI MÔN: MÔI TRƯỜNG TRONG XÂY DỰNG - năm 2014 của Trường Đại học Đông Á. Mỗi đề thi có 04 câu hỏi lý...
3      Nguyễn Hưng     2015-12-26     2.180     213

Đề thi: Sức bền vật liệu

Đề thi: Sức bền vật liệu

Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Xây dựng dân dụng 02 ĐỀ THI MÔN: SỨC BỀN VẬT LIỆU - năm 2014 của Trường Đại học Đông Á. Mỗi đề thi có 02 bài...
4      Nguyễn Hưng     2015-12-26     1.317     56

Đề thi và đáp án: Địa cơ kỹ thuật

Đề thi và đáp án: Địa cơ kỹ thuật

Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Xây dựng 02 ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: ĐỊA CƠ KỸ THUẬT - năm 2013 của Trường Đại học Đông Á. Mỗi đề thi có 03 bài...
6      Nguyễn Hưng     2015-12-26     1.270     37