Đăng nhập   |   Đăng ký

Cơ học

Bạn chọn:

Cơ học đất

Cơ học đất

Slide bài giảng: CƠ HỌC ĐẤT gồm có 7 chương: - Chương 1: Bản chất vật lý của môi trường đất. - Chương 2: Những quy luật cơ bản trong cơ học đất. - Chương 3: Ứng suất trong khối đất. - Chương 4: Dự tính độ ...
210      Nguyễn Hưng     2016-01-20     1.924     174

Cơ học lý thuyết

Cơ học lý thuyết

Slide bài giảng: CƠ HỌC LÝ THUYẾT của tác giả Nguyễn Duy Khương (Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM) gồm có 2 phần: - Phần 1: Tĩnh học. Phần này trình bày các nội dung như: Các...
86      Nguyễn Hưng     2016-01-20     2.723     306

Đề thi và đáp án: Cấp thoát nước

Đề thi và đáp án: Cấp thoát nước

Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Kiến trúc - Xây dựng ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN CẤP THOÁT NƯỚC - năm 2014 của Trường Đại học Kiến trúc...
4      Nguyễn Hưng     2015-12-26     3.995     577

Ngân hàng câu hỏi đề thi: Vật lý kiến trúc

Ngân hàng câu hỏi đề thi: Vật lý kiến trúc

Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Xây dựng NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN: VẬT LÝ KIẾN TRÚC (năm 2011) của Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái...
6      Nguyễn Hưng     2015-12-26     2.277     213

Đề thi: Cơ học kết cấu

Đề thi: Cơ học kết cấu

Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Xây dựng ĐỀ THI MÔN: CƠ HỌC KẾT CẤU (năm 2012) của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật. Đề thi này có 04 câu.
2      Nguyễn Hưng     2015-12-26     3.161     398

Đề thi: Địa chất công trình

Đề thi: Địa chất công trình

Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Xây dựng 03 ĐỀ THI MÔN: ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH - năm 2014 của Trường Đại học Đông Á. Mỗi đề thi có 04...
6      Nguyễn Hưng     2015-12-26     1.875     143

Đề thi: Môi trường trong xây dựng

Đề thi: Môi trường trong xây dựng

Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Xây dựng 03 ĐỀ THI MÔN: MÔI TRƯỜNG TRONG XÂY DỰNG - năm 2014 của Trường Đại học Đông Á. Mỗi đề thi có 04 câu hỏi lý...
3      Nguyễn Hưng     2015-12-26     1.976     194

Đề thi: Sức bền vật liệu

Đề thi: Sức bền vật liệu

Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Xây dựng dân dụng 02 ĐỀ THI MÔN: SỨC BỀN VẬT LIỆU - năm 2014 của Trường Đại học Đông Á. Mỗi đề thi có 02 bài...
4      Nguyễn Hưng     2015-12-26     1.233     54

Đề thi và đáp án: Địa cơ kỹ thuật

Đề thi và đáp án: Địa cơ kỹ thuật

Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Xây dựng 02 ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: ĐỊA CƠ KỸ THUẬT - năm 2013 của Trường Đại học Đông Á. Mỗi đề thi có 03 bài...
6      Nguyễn Hưng     2015-12-26     1.160     36

Đề thi và đáp án: Nền móng

Đề thi và đáp án: Nền móng

Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Xây dựng 02 ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: NỀN MÓNG - năm 2010 của Trường Đại học Đông Á. Mỗi đề thi có 02 câu...
5      Nguyễn Hưng     2015-12-26     3.832     774