Đăng nhập   |   Đăng ký

Kết cấu xây dựng

Bạn chọn:

Phương pháp đo bóc khối lượng

Phương pháp đo bóc khối lượng

Tài liệu Phương pháp đo bóc khối lượng có thể dùng tham khảo trong công việc đo bóc, kiểm soát khối lượng các công trình xây dựng, lập và thẩm tra dự...
96      hongvinh98     2015-02-07     5.347     636

Vật liệu xây dựng

Vật liệu xây dựng

Kết cấu bài giảng VẬT LIỆU XÂY DỰNG của trường TCCN Ý Việt gồm có 6 chương: - Chương Mở đầu. - Chương 1: Các tính chất cơ bản của vật liệu. - Chương 2: Vật liệu đá thiên nhiên. - Chương ...
88      Nguyễn Hưng     2015-02-07     2.372     263

An toàn lao động trong xây dựng

An toàn lao động trong xây dựng
An toàn lao động trong xây dựng

Kết cấu của giáo trình môn An toàn lao động trong xây dựng gồm có 7 chương: - CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG. - CHƯƠNG 2: VỆ SINH LAO ĐỘNG TRONG SẢN XUẤT. - CHƯƠNG 3: KỸ THUẬT AN...
94      Nguyễn Hưng     2014-11-22     7.629     1.391

Giải pháp móng Top - Base (móng phễu) đối với nhà dân dụng và công nghiệp

Giải pháp móng Top - Base (móng phễu) đối với nhà dân dụng và công nghiệp

Nội dung báo cáo này bao gồm: Chương 1: Tổng quan về giải pháp nền móng Top - base đã ứng dụng trong và ngoài nước; Chương 2: Cơ sở lý thuyết tính toán; Chương 3: So...
80      Hoàng Văn Tới     2014-09-29     3.334     419

Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến việc chọn thầu thi công xây dựng

Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến việc chọn thầu thi công xây dựng

Nội dung báo cáo này gồm: Tổng quan; Xử lý số liệu: Quy trình thực hiện nghiên cứu, số lượng dữ liệu, mã hóa thang đo trong phần mềm SPSS, mô tả dữ liệu công việc, xây dựng...
67      Hoàng Văn Tới     2014-10-31     1.806     101

Xây dựng ứng dụng tính toán thiết kế khung bê tông cốt thép

Xây dựng ứng dụng tính toán thiết kế khung bê tông cốt thép

Nội dung báo cáo: tóm lược về cách lựa chọn tin học, trình bày cơ sở lý thuyết, công thức tính toán cốt thép cho các cấu kiện dầm, cột; mô tả dữ liệu file nội...
55      Hoàng Văn Tới     2014-10-31     2.729     291

Xây dựng lời giải gần đúng đánh giá sức chịu tải của nền nhiều lớp dưới móng nông

Xây dựng lời giải gần đúng đánh giá sức chịu tải của nền nhiều lớp dưới móng nông

Trong thời điểm hiện nay, sự tiến bộ của khoa học hiện đại vượt bậc đã đưa con người tới một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của công nghệ và khoa học. Nhu cầu xây dựng ngày càng cao, giải ...
64      Hoàng Văn Tới     2014-09-22     1.784     198

Nghiên cứu ứng dụng chống lún công trình bằng công nghệ bơm vữa Polymer

Nghiên cứu ứng dụng chống lún công trình bằng công nghệ bơm vữa Polymer

Đề tài này sử dụng phần mềm Plaxis 3D Foundation mô phỏng và phân tích ảnh hưởng của khối đất đắp đường dẫn sau mố đến chuyển vị của móng cọc mố cầu, phân tích giải pháp gia cố ...
56      Hoàng Văn Tới     2014-09-22     1.787     161

Tự động hóa trong thiết kế kết cấu

Tự động hóa trong thiết kế kết cấu

Ở Việt Nam, khó có một phần mềm thiết kế thể hiện các bản vẽ công trình theo đúng quy định của Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) vì phần lớn phần mềm thiết kế là sản phẩm của các...
55      Hoàng Văn Tới     2014-09-26     1.750     111

Xây dựng phần mềm tính toán cốt thép bằng MATLAB V2

Xây dựng phần mềm tính toán cốt thép bằng MATLAB V2

Đề tài này nghiên cứu xây dựng phần mềm tính thép sử dụng miễn phí với những tính năng dễ sử dụng và áp dụng theo tiêu chuẩn Việt Nam. Chương trình cho phép vẽ...
45      Hoàng Văn Tới     2014-09-30     3.563     296