Đăng nhập   |   Đăng ký

Thiết kế xây dựng

Bạn chọn:

Bài giảng môn Kinh Te Xay Dung

Bài giảng môn Kinh Te Xay Dung

Bài giảng môn Kinh Tế Xây Dựng, bao gồm các nội dung: Tổ chức và quản lý ngành xây dựng cơ bản; Hoạch định xây dựng cơ bản; Phân bổ vốn đầu tư và phân tích...
93      Nguyen Hang     2014-11-22     3.585     341

Điều khiển chạy tàu trên đường sắt

Điều khiển chạy tàu trên đường sắt
Điều khiển chạy tàu trên đường sắt

Điều khiển chạy tàu trên đường sắt
203      Scenery     2014-07-20     1.608     60

Giáo trình kỹ thuật đô thị

Giáo trình kỹ thuật đô thị
Giáo trình kỹ thuật đô thị

Giáo trình kỹ thuật đô thị
72      Scenery     2014-07-20     3.136     277

Hướng dẫn sử dụng MS Project

Hướng dẫn sử dụng MS Project
Hướng dẫn sử dụng MS Project

Hướng dẫn sử dụng MS Project (dự án)
64      Scenery     2014-07-20     2.230     361

Thực hành thiết kế kết cấu khung bêtông cốt thép

Thực hành thiết kế kết cấu khung bêtông cốt thép

Tài liệu Thực hành thiết kế kết cấu khung bêtông cốt thép trình bày lý thuyết tính toán, ví dụ tính toán khung phẳng, xác định nội lực bằng Sap 2000....
7      Chung Thanh Tùng     2014-07-20     3.586     412

Quá trình môi giới bất động sản

Quá trình môi giới bất động sản
Quá trình môi giới bất động sản

Cung cấp kiến thức về nguyên tắc, điều kiện, những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động môi giới bất động sản; qui trình và kỹ năng môi giới bất động sản.
47      See Sharp     2014-07-20     1.809     162

Kỹ Năng Quản Lý Dự Án

Kỹ Năng Quản Lý Dự Án

Slide bài giảng " Kỹ Năng Quản Lý Dự Án" Xác định mục tiêu, Kế hoạch, thiết lập chiến lược và cách phát triển các kế hoạch -Tổ chức:Xác định điều cần làm, ai làm,...
42      Trương Minh Quân     2014-03-05     1.983     300

Quy Hoạch Xây Dựng Phát Triển Đô Thị

Quy Hoạch Xây Dựng Phát Triển Đô Thị

Đồ án quy hoạch đô thị là tài liệu thể hiện nội dung của quy hoạch đô thị, bao gồm các bản vẽ, mô hình, thuyết minh và quy định quản lý theo quy hoạch đô...
55      Trương Minh Quân     2014-03-05     1.694     154

Pháp luật Bất động sản

Pháp luật Bất động sản
Pháp luật Bất động sản

Cung cấp kiến thức về pháp luật kinh doanh bất động sản (gồm luật về kinh doanh bất động sản, luật về đất đai, luật về nhà ở, luật về dân sự, luật về đầu tư xây dựng, luật về thương mại, doanh nghiệp ...
155      See Sharp     2014-03-10     1.768     182

Đào tạo Môi giới Bất động sản

Đào tạo Môi giới Bất động sản

Cung cấp kiến thức về nguyên tắc, điều kiện, những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động môi giới bất động sản; qui trình và kỹ năng môi giới bất động sản
58      See Sharp     2014-03-10     1.700     148