Đăng nhập   |   Đăng ký

Thiết kế xây dựng

Bạn chọn:

Bài giảng môn Kinh Te Xay Dung

Bài giảng môn Kinh Te Xay Dung

Bài giảng môn Kinh Tế Xây Dựng, bao gồm các nội dung: Tổ chức và quản lý ngành xây dựng cơ bản; Hoạch định xây dựng cơ bản; Phân bổ vốn đầu tư và phân tích...
93      Nguyen Hang     2014-11-22     3.728     349

Điều khiển chạy tàu trên đường sắt

Điều khiển chạy tàu trên đường sắt
Điều khiển chạy tàu trên đường sắt

Điều khiển chạy tàu trên đường sắt
203      Scenery     2014-07-20     1.684     60

Giáo trình kỹ thuật đô thị

Giáo trình kỹ thuật đô thị
Giáo trình kỹ thuật đô thị

Giáo trình kỹ thuật đô thị
72      Scenery     2014-07-20     3.249     280

Hướng dẫn sử dụng MS Project

Hướng dẫn sử dụng MS Project
Hướng dẫn sử dụng MS Project

Hướng dẫn sử dụng MS Project (dự án)
64      Scenery     2014-07-20     2.314     364

Thực hành thiết kế kết cấu khung bêtông cốt thép

Thực hành thiết kế kết cấu khung bêtông cốt thép

Tài liệu Thực hành thiết kế kết cấu khung bêtông cốt thép trình bày lý thuyết tính toán, ví dụ tính toán khung phẳng, xác định nội lực bằng Sap 2000....
7      Chung Thanh Tùng     2014-07-20     3.685     415

Quá trình môi giới bất động sản

Quá trình môi giới bất động sản
Quá trình môi giới bất động sản

Cung cấp kiến thức về nguyên tắc, điều kiện, những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động môi giới bất động sản; qui trình và kỹ năng môi giới bất động sản.
47      See Sharp     2014-07-20     1.903     162

Kỹ Năng Quản Lý Dự Án

Kỹ Năng Quản Lý Dự Án

Slide bài giảng " Kỹ Năng Quản Lý Dự Án" Xác định mục tiêu, Kế hoạch, thiết lập chiến lược và cách phát triển các kế hoạch -Tổ chức:Xác định điều cần làm, ai làm,...
42      Trương Minh Quân     2014-03-05     2.046     302

Quy Hoạch Xây Dựng Phát Triển Đô Thị

Quy Hoạch Xây Dựng Phát Triển Đô Thị

Đồ án quy hoạch đô thị là tài liệu thể hiện nội dung của quy hoạch đô thị, bao gồm các bản vẽ, mô hình, thuyết minh và quy định quản lý theo quy hoạch đô...
55      Trương Minh Quân     2014-03-05     1.760     154

Pháp luật Bất động sản

Pháp luật Bất động sản
Pháp luật Bất động sản

Cung cấp kiến thức về pháp luật kinh doanh bất động sản (gồm luật về kinh doanh bất động sản, luật về đất đai, luật về nhà ở, luật về dân sự, luật về đầu tư xây dựng, luật về thương mại, doanh nghiệp ...
155      See Sharp     2014-03-10     1.840     182

Đào tạo Môi giới Bất động sản

Đào tạo Môi giới Bất động sản

Cung cấp kiến thức về nguyên tắc, điều kiện, những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động môi giới bất động sản; qui trình và kỹ năng môi giới bất động sản
58      See Sharp     2014-03-10     1.802     148