Đăng nhập   |   Đăng ký

Sinh lý máu và dịch thể

Bài giảng SINH LÝ MÁU VÀ DỊCH THỂ gồm có 8 bài: - BÀI 1: KHỐI LƯỢNG, THÀNH PHẦN VÀ CHỨC NĂNG SINH LÝ CỦA MÁU - BÀI 2: HỒNG CẦU - BÀI 3: NHÓM MÁU VÀ TRUYỀN MÁU - BÀI 4: BẠCH CẦU - BÀI 5: TIỂU CẦU - BÀI 6: CẦM MÁU VÀ ĐÔNG MÁU - BÀI 7: HUYẾT TƯƠNG - BÀI 8: CÁC DỊCH KHÁC CỦA CƠBài giảng SINH LÝ MÁU VÀ DỊCH THỂ gồm có 8 bài: - BÀI 1: KHỐI LƯỢNG, THÀNH PHẦN VÀ CHỨC NĂNG SINH LÝ CỦA MÁU - BÀI 2: HỒNG CẦU - BÀI 3: NHÓM MÁU VÀ TRUYỀN MÁU - BÀI 4: BẠCH CẦU - BÀI 5: TIỂU CẦU - BÀI 6: CẦM MÁU VÀ ĐÔNG MÁU - BÀI 7: HUYẾT TƯƠNG - BÀI 8: CÁC DỊCH KHÁC CỦA CƠ THỂ