Đăng nhập   |   Đăng ký

Miễn dịch bệnh lý

Slide bài giảng MIỄN DỊCH BỆNH LÝ được tác giả Nguyễn Văn Đông - Học viện Quân Y biên soạn nhằm trang bị cho sinh viên 3 nội dung chính có liên quan đến miễn dịch bệnh lý như: - Quá mẫn; - Bệnh tự miễn; - Thiếu hụt miễn dịch.Slide bài giảng MIỄN DỊCH BỆNH LÝ được tác giả Nguyễn Văn Đông - Học viện Quân Y biên soạn nhằm trang bị cho sinh viên 3 nội dung chính có liên quan đến miễn dịch bệnh lý như: - Quá mẫn; - Bệnh tự miễn; - Thiếu hụt miễn dịch.