Đăng nhập   |   Đăng ký

Trắc nghiệm: Chẩn đoán hình ảnh Hệ tiết niệu

Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Y: TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH HỆ TIẾT NIỆU. Tài liệu này gồm có 70 câu trắc nghiệm (có đáp án).Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Y: TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH HỆ TIẾT NIỆU. Tài liệu này gồm có 70 câu trắc nghiệm (có đáp án).