Đăng nhập   |   Đăng ký

Ngành Y - Dược

Bạn chọn:

Thuốc lý huyết

Thuốc lý huyết

Slide bài giảng: THUỐC LÝ HUYẾT cung cấp cho sinh viên ngành Bác sĩ Y học cổ truyền những kiến thức cơ bản sau: - Cơ sở phân loại, tính chất chung của các vị thuốc lý huyết. - Tên...
70      Nguyễn Hưng     2015-12-02     2.497     244

Thuốc lý khí

Thuốc lý khí

Slide bài giảng: THUỐC LÝ KHÍ cung cấp cho sinh viên ngành Bác sĩ Y học cổ truyền những kiến thức sau: - Cơ sở phân loại, tính chất chung của các vị thuốc lý khí. - Tên...
28      Nguyễn Hưng     2015-12-02     1.531     125

Liên quan giữa dạng bào chế và tác dụng thuốc

Liên quan giữa dạng bào chế và tác dụng thuốc

Slide bài giảng: LIÊN QUAN GIỮA DẠNG BÀO CHẾ VÀ TÁC DỤNG THUỐC trình bày: - Ảnh hưởng của các dạng bào chế đến sự giải phóng hoạt chất và sự hấp thu thuốc. - Đặc điểm...
41      Nguyễn Hưng     2015-12-02     1.789     163

Bộ câu hỏi trắc nghiệm: Ký sinh trùng sốt rét (có đáp án)

Bộ câu hỏi trắc nghiệm: Ký sinh trùng sốt rét (có đáp án)

Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Y - BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (có đáp án) MÔN: KÝ SINH TRÙNG SỐT RÉT. Tài liệu này có 85...
25      Nguyễn Hưng     2015-12-02     12.516     1.450

Bộ câu hỏi trắc nghiệm: Chẩn đoán hình ảnh hệ thần kinh

Bộ câu hỏi trắc nghiệm: Chẩn đoán hình ảnh hệ thần kinh

Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Y - BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN: CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH HỆ THẦN KINH (có đáp án kèm theo). Tài liệu này có 63...
17      Nguyễn Hưng     2015-12-02     3.250     238

Bộ câu hỏi trắc nghiệm: Da liễu

Bộ câu hỏi trắc nghiệm: Da liễu

Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Y - BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN: Da liễu (có đáp án). Tài liệu này có 356 câu trắc nghiệm chọn một đáp án...
86      Nguyễn Hưng     2015-12-02     4.790     801

Bộ câu hỏi trắc nghiệm: Sinh lý học

Bộ câu hỏi trắc nghiệm: Sinh lý học

Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Điều dưỡng và Phụ sản BỘ CÂU HỎI TRĂC NGHIỆM MÔN: SINH LÝ HỌC (có đáp án). Tài liệu này 241 câu trắc nghiệm (chọn một...
38      Nguyễn Hưng     2015-12-02     25.176     3.444

Vi sinh - Ký sinh trùng

Vi sinh - Ký sinh trùng

GIÁO TRÌNH VI SINH - KÝ SINH TRÙNG của Vụ Khoa học và Đào tạo (Bộ Y tế) được biên soạn thành 9 bài: - Bài 1: Hình thể cấu trúc vi khuẩn, đại cương miễn dịch, vacxin,...
160      Nguyễn Hưng     2015-12-02     3.297     538

Bộ câu hỏi trắc nghiệm: Điều dưỡng y học cổ truyền

Bộ câu hỏi trắc nghiệm: Điều dưỡng y học cổ truyền
Bộ câu hỏi trắc nghiệm: Điều dưỡng y học cổ...

Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Điều dưỡng BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN ĐIỀU DƯỠNG Y HỌC CỔ TRUYỀN của BSCKI Hoàng Đức Quỳnh (Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên). Tài liệu ...
79      Nguyễn Hưng     2015-12-02     6.193     731

Sổ tay QUY TRÌNH THỰC HÀNH HỘ SINH TRUNG HỌC

Sổ tay QUY TRÌNH THỰC HÀNH HỘ SINH TRUNG HỌC

Sổ tay QUY TRÌNH THỰC HÀNH HỘ SINH TRUNG HỌC là một tài liệu tổng hợp các quy trình chăm sóc và quy trình thực hành theo chương trình đào tạo mới. Cuốn sách...
185      Nguyễn Hưng     2015-12-02     1.545     57