Đăng nhập   |   Đăng ký

Vệ sinh vô khuẩn dụng cụ

Bài giảng chuyên đề VỆ SINH VÔ KHUẨN DỤNG CỤ của tác giả Vũ Văn Tiến (Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai) là tài liệu cung cấp cho sinh viên ngành điều dưỡng những kiến thức cơ bản như: - Các nhóm dụng cụ trong bệnh phòng. - Phương pháp xử lý và bảo quản dụng cụ theo nhóm. - Các khái niệm khử nhiễm,Bài giảng chuyên đề VỆ SINH VÔ KHUẨN DỤNG CỤ của tác giả Vũ Văn Tiến (Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai) là tài liệu cung cấp cho sinh viên ngành điều dưỡng những kiến thức cơ bản như: - Các nhóm dụng cụ trong bệnh phòng. - Phương pháp xử lý và bảo quản dụng cụ theo nhóm. - Các khái niệm khử nhiễm, làm sạch, khử khuẩn, tiệt khuẩn, vô khuẩn, sát khuẩn và pp thực hiện. - 10 nguyên tắc vô khuẩn.