Đăng nhập   |   Đăng ký

Mẹ & Bé

Bạn chọn:

Sổ tay QUY TRÌNH THỰC HÀNH HỘ SINH TRUNG HỌC

Sổ tay QUY TRÌNH THỰC HÀNH HỘ SINH TRUNG HỌC

Sổ tay QUY TRÌNH THỰC HÀNH HỘ SINH TRUNG HỌC là một tài liệu tổng hợp các quy trình chăm sóc và quy trình thực hành theo chương trình đào tạo mới. Cuốn sách...
185      Nguyễn Hưng     2015-12-02     1.729     66

Phù phổi cấp trong sản khoa

Phù phổi cấp trong sản khoa
Phù phổi cấp trong sản khoa

Bài giảng chuyên đề PHÙ PHỔI CẤP TRONG SẢN KHOA là tài liệu giúp cho người học nắm được những kiến thức như: - Ảnh hưởng của thai nghén đối với hệ tuần và bệnh tim của người mẹ. - ...
19      Nguyễn Hưng     2015-05-09     1.397     27

Sản khoa: Rau tiền đạo

Sản khoa: Rau tiền đạo

Bài giảng chuyên đề SẢN KHOA: RAU TIỀN ĐẠO là tài liệu giúp cho người học nắm được những kiến thức như: - Định nghĩa rau tiền đạo và mô tả được các hình thái lâm sàng....
9      Nguyễn Hưng     2015-05-09     1.673     35

Sản khoa: Rau bong non

Sản khoa: Rau bong non

Bài giảng chuyên đề SẢN KHOA: RAU BONG NON là tài liệu giúp cho người học nắm được những kiến thức như: - Các dấu hiệu lâm sàng, cận lâm sàng để chẩn đoán xác định rau...
13      Nguyễn Hưng     2015-05-09     1.641     33

Sản khoa: Sẩy thai

Sản khoa: Sẩy thai

Bài giảng chuyên đề SẢN KHOA: SẨY THAI là tài liệu giúp cho người học nắm được những kiến thức như: - Các nguyên nhân gây sẩy thai. - Các triệu chứng để chẩn đoán dọa sẩy thai...
13      Nguyễn Hưng     2015-05-09     1.383     29

Sản khoa: Tiền sản giật - Sản giật

Sản khoa: Tiền sản giật - Sản giật

Bài giảng chuyên đề SẢN KHOA: TIỀN SẢN GIẬT - SẢN GIẬT là tài liệu giúp cho người học nắm được những kiến thức như: - Phân loại cao huyết áp trong thai nghén. - Các triệu chứng lâm...
18      Nguyễn Hưng     2015-05-09     1.885     102

Sản khoa:Thai ngoài tử cung

Sản khoa:Thai ngoài tử cung

Bài giảng chuyên đề SẢN KHOA: THAI NGOÀI TỬ CUNG là tài liệu giúp cho người học nắm được những kiến thức như: - Các nguyên nhân của thai ngoài tử cung. - Triệu chứng, chẩn...
12      Nguyễn Hưng     2015-05-09     2.031     63

Thăm dò trong phụ khoa

Thăm dò trong phụ khoa

Bài giảng chuyên đề THĂM DÒ TRONG PHỤ KHOA là tài liệu giúp cho người học nắm được những kiến thức như: - Lập được kế hoạch thăm dò trong phụ khoa - Kết quả của các thăm dò phụ khoa. -...
16      Nguyễn Hưng     2015-05-09     1.263     22

Sản khoa: Sốc trong sản khoa

Sản khoa: Sốc trong sản khoa

Bài giảng chuyên đề SẢN KHOA: SỐC TRONG SẢN KHOA là tài liệu giúp cho người học nắm được những kiến thức như: - Các thay đổi sinh lý của phụ nữ mang thai. - Phân loại các loại sốc trong...
17      Nguyễn Hưng     2015-05-09     1.544     42

Sản khoa: Nhiễm khuẩn hậu sản

Sản khoa: Nhiễm khuẩn hậu sản
Sản khoa: Nhiễm khuẩn hậu sản

Bài giảng chuyên đề SẢN KHOA: NHIỄM KHUẨN HẬU SẢN là tài liệu giúp cho người học nắm được những kiến thức như: - Các yếu tố thuận lợi và các loại vi khuẩn gây nhiễm khuẩn hậu sản. - ...
11      Nguyễn Hưng     2015-05-09     1.253     33