Đăng nhập   |   Đăng ký

Tài liệu hot

1264 bài viết cho "Đề thi"

Đề thi tuyển sinh LTCĐ: Nhiệt kỹ thuật

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Nhiệt lạnh 03 ĐỀ THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG MÔN: NHIỆT KỸ THUẬT - năm 2012 của Trường Đại...
Ngày upload: 09-11-2015

Đề thi tuyển sinh LTCĐ: Nhiệt kỹ thuật

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Nhiệt lạnh 03 ĐỀ THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG MÔN: NHIỆT KỸ THUẬT - năm 2012 của Trường Đại...
Ngày upload: 09-11-2015

Đề thi và đáp án: Pháp luật tài chính

Thể loại: Luật dân sự
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Tài chính - Kế toán ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN:...
Ngày upload: 01-11-2015

Đề thi và đáp án: Pháp luật tài chính

Thể loại: Luật dân sự
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Tài chính - Kế toán ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN:...
Ngày upload: 01-11-2015

Đề thi & Đáp án: Truyền nhiệt

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Công nghệ nhiệt lạnh ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN: TRUYỀN NHIỆT - năm 2011 của Trường Đại...
Ngày upload: 31-10-2015

Đề thi & Đáp án: Truyền nhiệt

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Công nghệ nhiệt lạnh ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN: TRUYỀN NHIỆT - năm 2011 của Trường Đại...
Ngày upload: 31-10-2015

Đề thi và đáp án: Công nghệ và Thiết bị dệt thoi

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Cơ khí - Kỹ thuật dệt may ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: CÔNG NGHỆ...
Ngày upload: 30-10-2015

Đề thi và đáp án: Công nghệ và Thiết bị dệt thoi

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Cơ khí - Kỹ thuật dệt may ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: CÔNG NGHỆ...
Ngày upload: 30-10-2015

Đề thi và đáp án: Cơ học máy (ĐHBK/2012)

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Cơ khí ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: CƠ HỌC MÁY - ngày thi...
Ngày upload: 30-10-2015

Đề thi và đáp án: Cơ học máy (ĐHBK/2012)

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Cơ khí ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: CƠ HỌC MÁY - ngày thi...
Ngày upload: 30-10-2015

Đề thi: Cơ lý thuyết

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN: CƠ LÝ THUYẾT (ngày thi 28/12/2011) của Trường Đại học Bách Khoa TPHCM. Đề thi...
Ngày upload: 30-10-2015

Đề thi: Cơ lý thuyết

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN: CƠ LÝ THUYẾT (ngày thi 28/12/2011) của Trường Đại học Bách Khoa TPHCM. Đề thi...
Ngày upload: 30-10-2015

Lập trình ứng dụng web 1 & 2

Thể loại: An ninh - Bảo mật mạng
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin 02 ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: LẬP...
Ngày upload: 29-10-2015

Lập trình ứng dụng web 1 & 2

Thể loại: An ninh - Bảo mật mạng
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin 02 ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: LẬP...
Ngày upload: 29-10-2015

Đề thi: Kỹ thuật Robot và Robot công nghiệp

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Điện tử, Cơ khí 04 ĐỀ THI MÔN: KỸ THUẬT ROBOT VÀ ROBOT CÔNG NGHIỆP (ngày thi...
Ngày upload: 29-10-2015

Đề thi: Kỹ thuật Robot và Robot công nghiệp

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Điện tử, Cơ khí 04 ĐỀ THI MÔN: KỸ THUẬT ROBOT VÀ ROBOT CÔNG NGHIỆP (ngày thi...
Ngày upload: 29-10-2015

Đề thi và đáp án: Cấp thoát nước

Thể loại: Cơ học
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Kiến trúc - Xây dựng ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN CẤP...
Ngày upload: 28-10-2015

Đề thi và đáp án: Cấp thoát nước

Thể loại: Cơ học
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Kiến trúc - Xây dựng ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN CẤP...
Ngày upload: 28-10-2015

Đề thi và đáp án: Kỹ thuật điều hòa không khí

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Công nghệ Nhiệt lạnh ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: KỸ THUẬT ĐIỀU...
Ngày upload: 28-10-2015

Đề thi và đáp án: Kỹ thuật điều hòa không khí

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Công nghệ Nhiệt lạnh ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: KỸ THUẬT ĐIỀU...
Ngày upload: 28-10-2015