Đăng nhập   |   Đăng ký

Tài liệu hot

1264 bài viết cho "Đề thi"

Đề thi và đáp án: Lò hơi và mạng nhiệt (ĐHBK/2012)

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Nhiệt - Điện lạnh 04 ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: LÒ HƠI VÀ MẠNG...
Ngày upload: 28-08-2015

Đề thi và đáp án: Lò hơi và mạng nhiệt (ĐHBK/2012)

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Nhiệt - Điện lạnh 04 ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: LÒ HƠI VÀ MẠNG...
Ngày upload: 28-08-2015

Đề thi và đáp án: Dao cắt 1 (CĐKTCT/2010)

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Cơ khí 02 ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: DAO CẮT 1 - năm 2010 của Trường...
Ngày upload: 28-08-2015

Đề thi và đáp án: Dao cắt 1 (CĐKTCT/2010)

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Cơ khí 02 ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: DAO CẮT 1 - năm 2010 của Trường...
Ngày upload: 28-08-2015

Đồ gá

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Cơ khí 02 ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: ĐỒ GÁ - năm 2011 của...
Ngày upload: 26-08-2015

Đồ gá

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Cơ khí 02 ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: ĐỒ GÁ - năm 2011 của...
Ngày upload: 26-08-2015

Đề thi và đáp án: Nhiệt động lực học kỹ thuật

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Công nghệ Nhiệt lạnh ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN: NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC KỸ THUẬT - năm 2012...
Ngày upload: 26-08-2015

Đề thi và đáp án: Nhiệt động lực học kỹ thuật

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Công nghệ Nhiệt lạnh ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN: NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC KỸ THUẬT - năm 2012...
Ngày upload: 26-08-2015

Đề thi và đáp án: Kỹ thuật phản ứng

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN: KỸ THUẬT PHẢN ỨNG năm 2014 của Trường Đại học Công Nghiệp TPHCM. Đề thi...
Ngày upload: 26-08-2015

Đề thi và đáp án: Kỹ thuật phản ứng

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN: KỸ THUẬT PHẢN ỨNG năm 2014 của Trường Đại học Công Nghiệp TPHCM. Đề thi...
Ngày upload: 26-08-2015

Đề thi và đáp án: Kiểm toán

Thể loại: Kiểm toán
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Kế toán 02 ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: KIỂM TOÁN của Trường Đại...
Ngày upload: 26-08-2015

Đề thi và đáp án: Kiểm toán

Thể loại: Kiểm toán
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Kế toán 02 ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: KIỂM TOÁN của Trường Đại...
Ngày upload: 26-08-2015

Đề thi: Cấu kết điện tử & vi mạch

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Điện tử 15 ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN: CẤU KẾT ĐIỆN TỬ VÀ VI MẠCH năm 2014 của Trường Đại học Thái...
Ngày upload: 26-08-2015

Đề thi: Cấu kết điện tử & vi mạch

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Điện tử 15 ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN: CẤU KẾT ĐIỆN TỬ VÀ VI MẠCH năm 2014 của Trường Đại học Thái...
Ngày upload: 26-08-2015

Đề thi và đáp án: Địa lý các Châu II

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN: ĐỊA LÝ CÁC CHÂU II năm 2012 của Trường Đại học Hoa Lư. Đề...
Ngày upload: 23-08-2015

Đề thi và đáp án: Địa lý các Châu II

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN: ĐỊA LÝ CÁC CHÂU II năm 2012 của Trường Đại học Hoa Lư. Đề...
Ngày upload: 23-08-2015

Nhập môn Khoa học trái đất

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên 02 ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: NHẬP MÔN KHOA HỌC TRÁI ĐẤT năm 2012 của trường...
Ngày upload: 23-08-2015

Nhập môn Khoa học trái đất

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên 02 ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: NHẬP MÔN KHOA HỌC TRÁI ĐẤT năm 2012 của trường...
Ngày upload: 23-08-2015

Đề thi tuyển sinh LTĐH môn: Cơ sở dữ liệu

Thể loại: An ninh - Bảo mật mạng
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Công nghệ Thông tin ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG...
Ngày upload: 19-08-2015

Đề thi tuyển sinh LTĐH môn: Cơ sở dữ liệu

Thể loại: An ninh - Bảo mật mạng
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Công nghệ Thông tin ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG...
Ngày upload: 19-08-2015