Đăng nhập   |   Đăng ký

Tài liệu hot

632 bài viết cho "Đề thi"

Đề thi: LÝ THUYẾT THỐNG KÊ

Thể loại: Chủ nghĩa xã hội khoa học
Xin giới thiệu các bạn sinh viên khối ngành Kinh tế BỘ ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN: LÝ THUYẾT THỐNG KÊ (gồm 2 đề và có...
Ngày upload: 30-06-2015

Đề thi: Kinh tế học Lao động

Thể loại: Chủ nghĩa xã hội khoa học
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên khối ngành Kinh tế 02 đề thi kết thúc học phần KINH TẾ HỌC LAO ĐỘNG năm 2014. Mỗi đề thi có 3 câu...
Ngày upload: 30-06-2015

Hệ điều hành & Mạng máy tính

Thể loại: An ninh - Bảo mật mạng
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên bộ ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN: HỆ ĐIỀU HÀNH VÀ MẠNG MÁY TÍNH - NĂM 2015 của trường Đại học Kinh...
Ngày upload: 29-06-2015

KINH TẾ VI MÔ (Hệ CĐ - 2014)

Thể loại: Chủ nghĩa xã hội khoa học
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên khối ngành Kinh tế ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN: KINH TẾ VI MÔ năm 2014 dành cho sinh...
Ngày upload: 29-06-2015

Đề thi: Lý thuyết kiểm toán căn bản

Thể loại: Thị trường Bất động sản
Xin giới thiệu đến các bạn học viên, sinh viên ngành Tài chính - Kế toán Đề thi kết thúc học phần: LÝ THUYẾT KIỂM...
Ngày upload: 29-06-2015

Đề thi: Tiếng Việt cơ sở

Thể loại: Chủ nghĩa xã hội khoa học
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành sư phạm tiểu học Đề thi học phần TIẾNG VIỆT CƠ SỞ năm 2013 của Trường Đại học Sư phạm TPHCM. Đề thi này gồm...
Ngày upload: 29-06-2015

Đề thi: Từ vựng tiếng Việt

Thể loại: Chủ nghĩa xã hội khoa học
bộ đề thi học phần: TỪ VỰNG TIẾNG VIỆT năm 2013 của trường Đại học Sư phạm TPHCM nhằm giúp cho các bạn sinh viên sư phạm tiểu học có cơ sở để ôn...
Ngày upload: 29-06-2015

Đề thi: Tiếng Việt thực hành (năm 2013)

Thể loại: Chủ nghĩa xã hội khoa học
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên Đề thi số 01 môn TIẾNG VIỆT THỰC HÀNH năm 2013 của Trường Đại học Sư phạm TPHCM. Đề thi này có 5...
Ngày upload: 29-06-2015

PHẦN CỨNG MÁY TÍNH (Trung tâm iSPACE)

Thể loại: An ninh - Bảo mật mạng
Xin giới thiệu đến các bạn học viên, sinh viên ngành Công nghệ thông tin bộ đề thi môn: PHẦN CỨNG MÁY TÍNH của Trung...
Ngày upload: 28-06-2015

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Thể loại: An ninh - Bảo mật mạng
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên 02 đề thi kết thúc học phần: THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ năm 2014 (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN). Mỗi đề thi...
Ngày upload: 28-06-2015

Đề thi: THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Thể loại: Thị trường Bất động sản
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Tài chính - Kế toán bộ đề thi học kỳ môn THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN - năm 2012 của...
Ngày upload: 27-06-2015

Đề thi: THUẾ

Thể loại: Thị trường Bất động sản
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành kế toán - tài chính ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN THUẾ - năm 2010 của Học viện...
Ngày upload: 27-06-2015

MẠNG MÁY TÍNH (ĐH CNTT)

Thể loại: An ninh - Bảo mật mạng
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành công nghệ thông tin ĐỀ THI HỌC KỲ MÔN MẠNG MÁY TÍNH (có đáp án...
Ngày upload: 27-06-2015

Đề thi: Lý thuyết tài chính tiền tệ

Thể loại: Thị trường Bất động sản
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên khối ngành kinh tế Đề thi số 01 môn: LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ dành cho khóa...
Ngày upload: 27-06-2015

TỐI ƯU HÓA & QHTT

Thể loại: An ninh - Bảo mật mạng
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành CNTT bộ đề thi môn: TỐI ƯU HÓA & QHTT (gồm 2 đề) năm 2010-2011 của Trường Đại học Kỹ thuật Công...
Ngày upload: 27-06-2015

Đề thi: Kinh tế lượng (năm 2010-2011)

Thể loại: Chủ nghĩa xã hội khoa học
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên Đề thi cuối kỳ môn: KINH TẾ LƯỢNG (Đề số 1) - năm 2010-2011 của trường Đại học Kinh tế - Luật. Đề thi này có...
Ngày upload: 27-06-2015

Đề thi: Toán cao cấp (ĐHKT TP.HCM)

Thể loại: Chủ nghĩa xã hội khoa học
Xin giới thiệu đến các bạn học viên, sinh viên Đề thi môn TOÁN CAO CẤP của Trường Đại học Kinh tế TPHCM. Đề thi này có 5...
Ngày upload: 27-06-2015

Đề thi: Thị trường chứng khoán

Thể loại: Thị trường Bất động sản
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Tài chính Kế toán bộ đề thi (3 ĐỀ THI) môn: Thị trường chứng khoán - năm 2013 của...
Ngày upload: 27-06-2015

Đề thi: Quản trị Marketing

Thể loại: Internet & Mobile Marketing
Xin giới thiệu đến các bạn học viên, sinh viên khối ngành kinh tế một Đề thi (có kèm theo đáp án) môn QUẢN TRỊ...
Ngày upload: 27-06-2015

Đề thi môn Đại số tuyến tính

Thể loại: Chủ nghĩa xã hội khoa học
Xin giới thiệu đến các bạn học viên, sinh viên một Đề thi kết thúc học phần ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH của trường Đại học Kinh tế TPHCM. Đề thi này...
Ngày upload: 21-06-2015