Đăng nhập   |   Đăng ký

Tài liệu hot

632 bài viết cho "Đề thi"

ĐỀ THI HỌC KỲ 1 (2010-2011) Môn: TRUYỀN NHIỆT

Thể loại: Đề thi
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM – TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA KHOA CƠ KHÍ – BỘ MÔN CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH ĐỀ THI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2010-2011 Môn: TRUYỀN NHIỆT Thời...
Ngày upload: 03-03-2014

ĐỀ THI HỌC KỲ 2 (2012-2013) Môn: TRUYỀN NHIỆT

Thể loại: Đề thi
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM – TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA KHOA CƠ KHÍ – BỘ MÔN CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH ĐỀ THI HỌC KỲ 2 (2012-2013) Môn: TRUYỀN NHIỆT Thời gian:...
Ngày upload: 03-03-2014

ĐỀ THI HỌC KỲ 2 (2011-2012) Môn thi : TRUYỀN NHIỆT

Thể loại: Đề thi
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA CƠ KHÍ BM CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH ĐỀ THI HỌC KỲ 2 — 2011/2012 Môn thi : TRUYỀN NHIỆT Thời gian : 90 phút Ngày...
Ngày upload: 03-03-2014

Đề thi hóa đại cương

Thể loại: Công nghệ sinh học
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA CƠ KHÍ BM CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH ĐỀ THI HỌC KỲ 2 — 2011/2012 Môn thi : TRUYỀN NHIỆT Thời gian : 90 phút Ngày...
Ngày upload: 28-02-2014

ĐỀ THI HỌC KỲ II (2012 – 2013) VI ĐIỀU KHIỂN

Thể loại: Đề thi
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA CƠ KHÍ BM CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH ĐỀ THI HỌC KỲ 2 — 2011/2012 Môn thi : TRUYỀN NHIỆT Thời gian : 90 phút Ngày...
Ngày upload: 27-02-2014

ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ (2010-2011) VI ĐIỀU KHIỂN

Thể loại: Đề thi
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA CƠ KHÍ BM CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH ĐỀ THI HỌC KỲ 2 — 2011/2012 Môn thi : TRUYỀN NHIỆT Thời gian : 90 phút Ngày...
Ngày upload: 27-02-2014

ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ (2011-2012) VI ĐIỀU KHIỂN

Thể loại: Đề thi
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA CƠ KHÍ BM CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH ĐỀ THI HỌC KỲ 2 — 2011/2012 Môn thi : TRUYỀN NHIỆT Thời gian : 90 phút Ngày...
Ngày upload: 27-02-2014

ĐỀTHI HK II (2010-2011) - KỸ THUẬT VI XỬ LÝ

Thể loại: Đề thi
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CƠ KHÍ Bộ môn: Cơ Điện Tử ĐÁP ÁN ĐỀ THI HK II/10-11 Môn: KỸ THUẬT VI XỬ...
Ngày upload: 27-02-2014

Đề thi Học kỳ 1 (2010 -2011) CÔNG NGHỆ MAY 1

Thể loại: Đề thi
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CƠ KHÍ BỘ MÔN KỸ THUẬT DỆT MAY Đề thi và đáp án môn:CÔNG NGHỆ MAY1...
Ngày upload: 27-02-2014

Đề Thi Cuối Kỳ II (2012-2013) CÔNG NGHỆ MAY 1

Thể loại: Đề thi
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CƠ KHÍ BỘ MÔN KỸ THUẬT DỆT MAY Đề Thi Viết Cuối Kỳ II, 2012-2013 CÔNG NGHỆ MAY 1 Thời gian:...
Ngày upload: 27-02-2014

ĐỀ THI HK1 (2011-2012) Kỹ thật dệt may

Thể loại: Đề thi
Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM Khoa Cơ Khí Bộ Môn Kỹ Thuật Dệt May ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN CÔNG NGHỆ MAY 1 Thời gian làm...
Ngày upload: 27-02-2014

Đề thi điện tử cơ bản

Thể loại: Điện - Điện tử
Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM Khoa Cơ Khí Bộ Môn Kỹ Thuật Dệt May ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN CÔNG NGHỆ MAY 1 Thời gian làm...
Ngày upload: 26-02-2014

ĐỀTHI CUỐI KÌ (2011-2012) MÔN CÔNG NGHỆ KHÔNG DỆT

Thể loại: Đề thi
Đại học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Cơ Khí Bộ môn Kỹ Thuật Dệt May ĐỀTHI MÔN CÔNG NGHỆKHÔNG DỆT Thời gian 90 phút Ngày thi...
Ngày upload: 25-02-2014

Đề thi Học Kỳ II (2012-2013) MÔN: VẬT LIỆU VẢI KỸ THUẬT

Thể loại: Đề thi
Đại học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Cơ Khí Bộ môn Kỹ Thuật Dệt May Đề thi Học Kỳ II (2012-2013) MÔN: VẬT LIỆU VẢI KỸ THUẬT SV tham dự : CK09SDET Thời gian :...
Ngày upload: 25-02-2014

Đề thi giữa kỳ (2011 - 2012) Công nghệ không dệt

Thể loại: Đề thi
Đại học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Cơ Khí Bộ môn Kỹ Thuật Dệt May ĐỀ thi + Đáp án Thi Giữa Học Kỳ 2011-2012 MÔN VẢI KHÔNG DỆT Thời gian :...
Ngày upload: 25-02-2014

Thi Viết Giữa Học Kỳ I (2012-2013) MÔN VẢI KHÔNG DỆT

Thể loại: Đề thi
Đại học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Cơ Khí Bộ môn Kỹ Thuật Dệt May ĐỀ thi + Đáp án Thi Viết Giữa Học Kỳ I, 2012-2013 MÔN VẢI KHÔNG DỆT SV...
Ngày upload: 25-02-2014

Đề thi HK2 - Vi Xử Lý - ĐH Bách Khoa TPHCM (2012-2013)

Thể loại: Đề thi
Đại học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Cơ Khí Bộ môn Kỹ Thuật Dệt May ĐỀ thi + Đáp án Thi Viết Giữa Học Kỳ I, 2012-2013 MÔN VẢI KHÔNG DỆT SV...
Ngày upload: 24-02-2014

Đề thi giữa kỳ HK2 - Vi Xử Lý - ĐH Bách Khoa TPHCM (2012-2013)

Thể loại: Đề thi
Đại học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Cơ Khí Bộ môn Kỹ Thuật Dệt May ĐỀ thi + Đáp án Thi Viết Giữa Học Kỳ I, 2012-2013 MÔN VẢI KHÔNG DỆT SV...
Ngày upload: 24-02-2014

Đề thi HK2 - Vi Xử Lý - ĐH Bách Khoa TPHCM (2011-2012)

Thể loại: Đề thi
Đại học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Cơ Khí Bộ môn Kỹ Thuật Dệt May ĐỀ thi + Đáp án Thi Viết Giữa Học Kỳ I, 2012-2013 MÔN VẢI KHÔNG DỆT SV...
Ngày upload: 24-02-2014

Đề thi giữa kỳ HK2 - Xử lý tín hiệu số với FPGA - ĐH Bách Khoa TPHCM (2011-2012) - Có đáp án

Thể loại: Đề thi
Đề thi giữa kỳ HK2 - Xử lý tín hiệu số với FPGA - ĐH Bách Khoa TPHCM (2011-2012) - Có đáp án. Khoa Điện-Điện tử, Bộ môn Điện...
Ngày upload: 24-02-2014