Đăng nhập   |   Đăng ký

Tài liệu hot

632 bài viết cho "Đề thi"

Thi Viết Cuối Học Kỳ I, 2010-2011 MÔN CÔNG NGHỆ KÉO SỢI

Thể loại: Đề thi
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HCM KHOA CƠ KHÍ BỘ MÔN KỸ THUẬT DỆT MAY Thi Viết Cuối Học Kỳ I, 2010-2011 MÔN CÔNG NGHỆ KÉO SỢI Thời gian :...
Ngày upload: 22-02-2014

ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ II (2012 – 2013) - CÔNG NGHỆ DỆT THOI

Thể loại: Đề thi
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HCM KHOA CƠ KHÍ BỘ MÔN KỸ THUẬT DỆT MAY ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2012 – 2013 MÔN HỌC CÔNG NGHỆ DỆT...
Ngày upload: 22-02-2014

Đề Thi Cuối HK (2011-2012) CÔNG NGHỆ DỆT KIM

Thể loại: Đề thi
Trường Đại Học Bách khoa Thành Phố Hồ Chí minh Khoa Cơ Khi _ Bộ Môn Kỹ Thuật Dệt May ĐỀ THI MÔN CÔNG NGHỆ DỆT KIM Thời gian thi 75...
Ngày upload: 21-02-2014

Đề Kiểm tra Giữa HK (2011-2012) CÔNG NGHỆ DỆT KIM

Thể loại: Đề thi
Trường Đại Học Bách khoa Thành Phố Hồ Chí minh Khoa Cơ Khi _ Bộ Môn Kỹ Thuật Dệt May ĐỀ THI MÔN CÔNG NGHỆ DỆT KIM Thời gian thi 45...
Ngày upload: 21-02-2014

Đề Kiểm tra Giữa HK (2012-2013) CÔNG NGHỆ DỆT KIM

Thể loại: Đề thi
Trường Đại Học Bách khoa Thành Phố Hồ Chí minh Khoa Cơ Khi _ Bộ Môn Kỹ Thuật Dệt May ĐỀ THI MÔN CÔNG NGHỆ DỆT KIM Thời gian thi 45...
Ngày upload: 21-02-2014

Đề Thi Viết Cuối Kỳ (2010-2011) Công Nghệ và Thiết Bị Dệt Thoi

Thể loại: Đề thi
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CƠ KHÍ Đề Thi Viết Cuối Kỳ (2010-2011) Công Nghệ và Thiết Bị Dệt Thoi Thời gian : 19.01.2011,...
Ngày upload: 21-02-2014

Đề Thi Cuối HKI (2011-2012) CƠ SỞ THIẾT KẾ TRANG PHỤC

Thể loại: Đề thi
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CƠ KHÍ BỘ MÔN KỸ THUẬT DỆT MAY Môn thi : CƠ SỞ THIẾT KẾ TRANG PHỤC MSMH : 204036 Khoá :...
Ngày upload: 21-02-2014

Đề Thi Cuối HKI (2010-2011) CƠ SỞ THIẾT KẾ TRANG PHỤC

Thể loại: Đề thi
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CƠ KHÍ BỘ MÔN KỸ THUẬT DỆT MAY ĐỀ THI MÔN: CƠ SỞ THIẾT KẾTRANG PHỤC KHÓA:...
Ngày upload: 21-02-2014

Đề Thi Viết Cuối HKI (2012-2013) CƠ SỞ THIẾT KẾ TRANG PHỤC

Thể loại: Đề thi
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CƠ KHÍ BỘ MÔN KỸ THUẬT DỆT MAY Đề Thi Viết CuốiHKI, 2012-2013 CƠ SỞTHIẾT KẾTRANG PHỤC Lớp :CK10MAY...
Ngày upload: 21-02-2014

Đề thi giữa kì 1 (2011-2012) CƠ SỞ THIẾT KẾ TRANG PHỤC

Thể loại: Đề thi
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CƠ KHÍ BỘ MÔN KỸ THUẬT DỆT MAY Môn thi : CƠ SỞ THIẾT KẾ TRANG PHỤC MSMH : 204036 Khoá :...
Ngày upload: 21-02-2014

Đề Thi Viết Giữa HKI (2012-2013) CƠ SỞ THIẾT KẾ TRANG PHỤC

Thể loại: Đề thi
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CƠ KHÍ BỘ MÔN KỸ THUẬT DỆT MAY Đề Thi Viết Giữa HKI, 2012-2013 CƠ SỞ THIẾT KẾ TRANG PHỤC Lớp...
Ngày upload: 21-02-2014

Đề thi cuối HK 2 - Cấu trúc vải dệt kim - ĐH Bách Khoa TPHCM (2010-2011)

Thể loại: Đề thi
Đề thi cuối học kỳ 2 - Môn Cấu trúc vải dệt kim - Khoa Cơ khí, Bộ Môn Kỹ thuật dệt may - ĐH Bách Khoa TPHCM (2010-2011) - Có đáp...
Ngày upload: 21-02-2014

Đề thi cuối HK1 - Cấu trúc sợi - ĐH Bách Khoa TPHCM (2012-2013)

Thể loại: Đề thi
Đề thi cuối học kỳ 1 - Môn Cấu trúc sợi - Khoa cơ khí - Bộ môn Kỹ thuật Dệt may - ĐH Bách Khoa TPHCM (2012-2013) - Có đáp...
Ngày upload: 21-02-2014

Đề thi cuối HK1 - Cấu trúc sợi - ĐH Bách Khoa TPHCM (2011-2012)

Thể loại: Đề thi
Đề thi cuối học kỳ 1 - Môn Cấu trúc sợi - Khoa cơ khí - Bộ môn Kỹ thuật Dệt may - ĐH Bách Khoa TPHCM (2011-2012) - Có đáp...
Ngày upload: 21-02-2014

Đề thi cuối HK1 - Cấu trúc sợi - ĐH Bách Khoa TPHCM (2010-2011)

Thể loại: Đề thi
Đề thi cuối học kỳ 1 - Môn Cấu trúc sợi - Khoa cơ khí - Bộ môn Kỹ thuật Dệt may - ĐH Bách Khoa TPHCM (2010-2011) - Có đáp...
Ngày upload: 21-02-2014

Đề kiểm tra giữa kỳ - HK1 - Giải tích mạch điện - ĐH Bách Khoa TPHCM (2012-2013)

Thể loại: Đề thi
Đề thi cuối học kỳ 1 - Môn Cấu trúc sợi - Khoa cơ khí - Bộ môn Kỹ thuật Dệt may - ĐH Bách Khoa TPHCM (2010-2011) - Có đáp...
Ngày upload: 21-02-2014

Đề kiểm tra giữa kỳ - HK1 - Giải tích mạch điện - ĐH Bách Khoa TPHCM (2010-2011)

Thể loại: Đề thi
Đề thi cuối học kỳ 1 - Môn Cấu trúc sợi - Khoa cơ khí - Bộ môn Kỹ thuật Dệt may - ĐH Bách Khoa TPHCM (2010-2011) - Có đáp...
Ngày upload: 21-02-2014

Đề kiểm tra giữa kỳ - HK1 - Giải tích mạch điện - ĐH Bách Khoa TPHCM (2009-2010)

Thể loại: Đề thi
Đề thi cuối học kỳ 1 - Môn Cấu trúc sợi - Khoa cơ khí - Bộ môn Kỹ thuật Dệt may - ĐH Bách Khoa TPHCM (2010-2011) - Có đáp...
Ngày upload: 21-02-2014

ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KÌ I (2011-2012) MÔN HỌC: CƠ SỞ CÔNG NGHỆ MAY

Thể loại: Đề thi
Đề thi cuối học kỳ 1 - Môn Cấu trúc sợi - Khoa cơ khí - Bộ môn Kỹ thuật Dệt may - ĐH Bách Khoa TPHCM (2010-2011) - Có đáp...
Ngày upload: 20-02-2014

Đề thi cuối kì (2011-2012) - Cơ sở công nghệ Hoàn tất

Thể loại: Đề thi
Trường Đại Học Bách Khoa Khoa Cơ Khí - Bộ môn Kỹ Thuật Dệt May Đề thi cuối kì (2011-2012) - Cơ sở công nghệ Hoàn tất Gồm 4 đề, mỗi đề 75...
Ngày upload: 20-02-2014