Đăng nhập   |   Đăng ký

Tài liệu hot

632 bài viết cho "Đề thi"

Đề thi cuối kì (2012-2013) - Cơ sở công nghệ Hoàn tất (Ngành may)

Thể loại: Đề thi
Trường Đại Học Bách Khoa Khoa Cơ Khí - Bộ môn Kỹ Thuật Dệt May Đề thi cuối kì (2012-2013) - Cơ sở công nghệ Hoàn tất (Ngành may) Gồm...
Ngày upload: 20-02-2014

Đề thi ĐIỆN TỬ ANALOG Bách khoa 2006 - 2007

Thể loại: Đề thi
Trường Đại Học Bách Khoa Khoa Cơ Khí - Bộ môn Kỹ Thuật Dệt May Đề thi cuối kì (2012-2013) - Cơ sở công nghệ Hoàn tất (Ngành may) Gồm...
Ngày upload: 20-02-2014

Đề thi ĐIỆN TỬ ANALOG Bách khoa 2005 - 2006

Thể loại: Đề thi
Trường Đại Học Bách Khoa Khoa Cơ Khí - Bộ môn Kỹ Thuật Dệt May Đề thi cuối kì (2012-2013) - Cơ sở công nghệ Hoàn tất (Ngành may) Gồm...
Ngày upload: 20-02-2014

Đề thi ĐIỆN TỬ ANALOG Bách khoa 2003 - 2004

Thể loại: Đề thi
Trường Đại Học Bách Khoa Khoa Cơ Khí - Bộ môn Kỹ Thuật Dệt May Đề thi cuối kì (2012-2013) - Cơ sở công nghệ Hoàn tất (Ngành may) Gồm...
Ngày upload: 20-02-2014

Đề thi học kỳ 1 - Lớp chính quy - Nhiệt Động Lực Học Kỹ Thuật - ĐH Bách Khoa TPHCM (2010-2011)

Thể loại: Đề thi
Đề thi học kỳ 1 - Lớp chính quy - Nhiệt Động Lực Học Kỹ Thuật - ĐH Bách Khoa TPHCM (2010-2011) - Khoa Cơ Khí - Bộ Môn Công Nghệ Nhiệt...
Ngày upload: 20-02-2014

Đề thi học kỳ 2 - Lớp chính quy - Nhiệt Động Lực Học Kỹ Thuật - ĐH Bách Khoa TPHCM (2011-2012)

Thể loại: Đề thi
Đề thi học kỳ 2 - Lớp chính quy - Nhiệt Động Lực Học Kỹ Thuật - ĐH Bách Khoa TPHCM (2011-2012) - Khoa Cơ Khí - Bộ Môn Công Nghệ Nhiệt...
Ngày upload: 20-02-2014

Đề thi học kỳ 2 - Lớp chính quy - Nhiệt Động Lực Học Kỹ Thuật - ĐH Bách Khoa TPHCM (2010-2011)

Thể loại: Đề thi
Đề thi học kỳ 2 - Lớp chính quy - Nhiệt Động Lực Học Kỹ Thuật - ĐH Bách Khoa TPHCM (2010-2011) - Khoa Cơ Khí - Bộ Môn Công Nghệ Nhiệt...
Ngày upload: 20-02-2014

ĐỀ THI GIỮA KỲ MÔN CẤU TRÚC VẢI DỆT KIM (2011-2012)

Thể loại: Đề thi
Trường Đại Học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh Bộ Môn Kỹ Thuật Dệt May (2011-2012) ĐỀ THI MÔN CẤU TRÚC VẢI DỆT KIM Thời gian làm...
Ngày upload: 20-02-2014

Đề Thi học kỳ I ( 2011 – 2012) – Cấu trúc người máy lập trình được

Thể loại: Đề thi
Bộ môn Cơ Điện Tử Trường Đại học Bách khoa TP.HCM Thi học kỳ I, 2011 – 2012 (31 / 12 / 2011) 207701 – Cấu trúc người máy lập trình...
Ngày upload: 20-02-2014

ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ II (2011 – 2012) - KỸ THUẬT CÁN KIM LOẠI

Thể loại: Đề thi
Trường ĐHBK TP. HCM Khoa Cơ Khí Bộ môn TB & CNVL Cơ Khí Đề thi + ĐÁP ÁN THI CUỐI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2011 – 2012 Môn thi: KỸ THUẬT CÁN...
Ngày upload: 20-02-2014

ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ II (2011 – 2012) - KỸ THUẬT CÁN KIM LOẠI

Thể loại: Đề thi
Trường ĐHBK TP. HCM Khoa Cơ Khí Bộ môn TB & CNVL Cơ Khí Đề thi + ĐÁP ÁN THI GIỮA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2011 – 2012 Môn thi: KỸ THUẬT CÁN...
Ngày upload: 20-02-2014

Đề thi cuối kỳ HK 1 - Nhiệt động lực học kỹ thuật - ĐH Bách Khoa TPHCM (2012-2013) - Có đáp án

Thể loại: Đề thi
Đề thi cuối kỳ lớp chính quy HK1 (2012-2013) - Môn : Nhiệt Động Lực Học Kỹ Thuật - Khoa Cơ Khí - Bộ Môn Công Nghệ Nhiệt Lạnh - ĐH Bách Khoa...
Ngày upload: 19-02-2014

Đề thi giữa kỳ HK 1 - Nhiệt động lực học kỹ thuật - ĐH Bách Khoa TPHCM (2011-2012) - Có đáp án

Thể loại: Đề thi
Đề thi giữa kỳ lớp chính quy HK1 (2011-2012) - Môn : Nhiệt Động Lực Học Kỹ Thuật - Khoa Cơ Khí - Bộ Môn Công Nghệ Nhiệt Lạnh - ĐH Bách Khoa...
Ngày upload: 19-02-2014

Đề thi cuối kỳ - HK 1 - Giải tích mạch điện - ĐH Bách Khoa TPHCM (2012-2013)

Thể loại: Đề thi
Đề thi giữa kỳ lớp chính quy HK1 (2011-2012) - Môn : Nhiệt Động Lực Học Kỹ Thuật - Khoa Cơ Khí - Bộ Môn Công Nghệ Nhiệt Lạnh - ĐH Bách Khoa...
Ngày upload: 19-02-2014

Đề thi cuối kỳ - HK 1 - Giải tích mạch điện - ĐH Bách Khoa TPHCM (2010-2011)

Thể loại: Đề thi
Đề thi giữa kỳ lớp chính quy HK1 (2011-2012) - Môn : Nhiệt Động Lực Học Kỹ Thuật - Khoa Cơ Khí - Bộ Môn Công Nghệ Nhiệt Lạnh - ĐH Bách Khoa...
Ngày upload: 19-02-2014

Đề thi cuối kỳ - HK 1 - Giải tích mạch điện - ĐH Bách Khoa TPHCM (2009-2010)

Thể loại: Đề thi
Đề thi giữa kỳ lớp chính quy HK1 (2011-2012) - Môn : Nhiệt Động Lực Học Kỹ Thuật - Khoa Cơ Khí - Bộ Môn Công Nghệ Nhiệt Lạnh - ĐH Bách Khoa...
Ngày upload: 19-02-2014

Đề thi cuối HK - Chi Tiết Máy (2011-2012) - Có đáp án

Thể loại: Đề thi
Đề thi giữa kỳ lớp chính quy HK1 (2011-2012) - Môn : Nhiệt Động Lực Học Kỹ Thuật - Khoa Cơ Khí - Bộ Môn Công Nghệ Nhiệt Lạnh - ĐH Bách Khoa...
Ngày upload: 19-02-2014

Đề thi cuối HK - Chi Tiết Máy (2012-2013) - Có đáp án

Thể loại: Đề thi
Đề thi giữa kỳ lớp chính quy HK1 (2011-2012) - Môn : Nhiệt Động Lực Học Kỹ Thuật - Khoa Cơ Khí - Bộ Môn Công Nghệ Nhiệt Lạnh - ĐH Bách Khoa...
Ngày upload: 19-02-2014

Đề thi HK - Chi Tiết Máy (2010-2011) - Có đáp án

Thể loại: Đề thi
Đề thi giữa kỳ lớp chính quy HK1 (2011-2012) - Môn : Nhiệt Động Lực Học Kỹ Thuật - Khoa Cơ Khí - Bộ Môn Công Nghệ Nhiệt Lạnh - ĐH Bách Khoa...
Ngày upload: 19-02-2014

Đề thi Cuối kỳ - HK2 - Thiết kế Hệ Thống Nhúng - ĐH Bách Khoa TPHCM 2011-2012

Thể loại: Đề thi
Đề thi giữa kỳ lớp chính quy HK1 (2011-2012) - Môn : Nhiệt Động Lực Học Kỹ Thuật - Khoa Cơ Khí - Bộ Môn Công Nghệ Nhiệt Lạnh - ĐH Bách Khoa...
Ngày upload: 19-02-2014