Đăng nhập   |   Đăng ký

Tài liệu hot

632 bài viết cho "Đề thi"

Đề thi và đáp án: Dẫn luận ngôn ngữ học

Thể loại: Chủ nghĩa xã hội khoa học
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh 04 ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: DẪN LUẬN NGÔN NGỮ HỌC...
Ngày upload: 17-10-2015

Đề thi: Pháp luật kinh tế

Thể loại: Luật dân sự
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Quản trị văn phòng ĐỀ THI MÔN: PHÁP LUẬT KINH TẾ (năm 2014) của trường Đại học Đông...
Ngày upload: 16-10-2015

Đề thi: Quản trị tài chính

Thể loại: Tài chính doanh nghiệp
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Quản trị kinh doanh ĐỀ THI MÔN: QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH (năm 2014) của trường Đại học Đông...
Ngày upload: 16-10-2015

Đề thi: Toán ứng dụng

Thể loại: Chủ nghĩa xã hội khoa học
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên khối ngành Kỹ thuật 02 ĐỀ THI MÔN: TOÁN ỨNG DỤNG (năm 2012) của Trường Đại học Đông Á. Mỗi đề...
Ngày upload: 15-10-2015

Đề thi: Quản trị kênh phân phối

Thể loại: Internet & Mobile Marketing
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Quản trị kinh doanh ĐỀ THI MÔN: QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI - năm 2014 của Trường Đại học Đông...
Ngày upload: 15-10-2015

Đề thi và đáp án: Kinh tế thương mại

Thể loại: Internet & Mobile Marketing
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Quản trị kinh doanh 02 ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: KINH TẾ THƯƠNG MẠI - năm...
Ngày upload: 15-10-2015

Đề thi: Hành vi người tiêu dùng

Thể loại: Internet & Mobile Marketing
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Quản trị kinh doanh ĐỀ THI MÔN: HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG (năm 2014) của Trường Đại học...
Ngày upload: 14-10-2015

Đề thi: Quản trị chiến lược (ĐHĐA/2014)

Thể loại: Internet & Mobile Marketing
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Quản trị kinh doanh 02 ĐỀ THI MÔN: QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC (năm 2014) của Trường Đại học Đông Á. Mỗi...
Ngày upload: 14-10-2015

Đề thi: Thống kê và dự báo trong kinh doanh

Thể loại: Internet & Mobile Marketing
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Quản trị kinh doanh ĐỀ THI: THỐNG KÊ VÀ DỰ BÁO TRONG KINH DOANH (năm 2014) của Trường Đại học...
Ngày upload: 14-10-2015

Đề thi: Tài chính doanh nghiệp

Thể loại: Thị trường Bất động sản
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Kế toán 02 ĐỀ THI MÔN: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (năm 2014) của Trường Đại học Đông Á....
Ngày upload: 14-10-2015

Đề thi: Kế toán quản trị

Thể loại: Thị trường Bất động sản
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Kế toán 02 ĐỀ THI MÔN: KẾ TOÁN QUẢN TRỊ (năm 2014) của Trường Đại học Đông Á. Mỗi...
Ngày upload: 14-10-2015

Đề thi: Phân tích tài chính

Thể loại: Thị trường Bất động sản
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Kế toán ĐỀ THI MÔN: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH (năm 2014) của Trường Đại học...
Ngày upload: 14-10-2015

Đề thi: Thống kê doanh nghiệp

Thể loại: Internet & Mobile Marketing
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Quản trị kinh doanh 02 ĐỀ THI MÔN: THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP (năm 2014) của Trường Đại học Đông...
Ngày upload: 14-10-2015

Kế toán Hành chính sự nghiệp

Thể loại: Thị trường Bất động sản
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Kế toán 03 ĐỀ THI MÔN: KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP (năm 2014) của Trường Đại học...
Ngày upload: 14-10-2015

Đề thi: Kế toán tài chính

Thể loại: Thị trường Bất động sản
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Kế toán 02 ĐỀ THI MÔN: KẾ TOÁN TÀI CHÍNH (năm 2014) của Trường Đại học Đông...
Ngày upload: 14-10-2015

Đề thi: Kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ

Thể loại: Thị trường Bất động sản
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Kế toán 02 ĐỀ THI MÔN: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ (năm 2014) của Trường Đại học...
Ngày upload: 14-10-2015

Đề thi: Kế toán máy

Thể loại: Thị trường Bất động sản
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Kế toán 06 ĐỀ THI MÔN: KẾ TOÁN MÁY (năm 2014) của Trường Đại học Đông Á. Mỗi...
Ngày upload: 14-10-2015

Định tuyến cơ bản

Thể loại: An ninh - Bảo mật mạng
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: ĐỊNH TUYẾN CƠ BẢN...
Ngày upload: 14-10-2015

Kỹ thuật định tuyến

Thể loại: An ninh - Bảo mật mạng
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: KỸ THUẬT ĐỊNH...
Ngày upload: 14-10-2015

Đề thi: Kinh tế vi mô (ĐHĐA/2014)

Thể loại: Chủ nghĩa xã hội khoa học
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Kinh tế 03 ĐỀ THI MÔN: KINH TẾ VI MÔ (năm 2014) của Trường Đại học Đông Á. Mỗi đề thi...
Ngày upload: 14-10-2015