Đăng nhập   |   Đăng ký

Tài liệu hot

632 bài viết cho "Đề thi"

Đề thi cuối kì (HK2, 2011 - 2012) Các Phương Pháp Gia Công Đặc Biệt (Lớp KTCT)

Thể loại: Đề thi
Đề thi cuối kì (HK2, 2011 - 2012) Các Phương Pháp Gia Công Đặc Biệt (Lớp KTCT) Đại học Bách Khoa TPHCM, Khoa cơ khí - BM Chế tạo...
Ngày upload: 18-02-2014

Đề thi giữa kì (HK2, 2011 - 2012) Các Phương Pháp Gia Công Đặc Biệt

Thể loại: Đề thi
Đề thi cuối kì (HK2, 2011 - 2012) Các Phương Pháp Gia Công Đặc Biệt (Lớp KTCT) Đại học Bách Khoa TPHCM, Khoa cơ khí - BM Chế tạo...
Ngày upload: 18-02-2014

Đề thi giữa kì (HK2, 2009 - 2010) Các Phương Pháp Gia Công Đặc Biệt (Lớp KTCT)

Thể loại: Đề thi
Đề thi cuối kì (HK2, 2011 - 2012) Các Phương Pháp Gia Công Đặc Biệt (Lớp KTCT) Đại học Bách Khoa TPHCM, Khoa cơ khí - BM Chế tạo...
Ngày upload: 18-02-2014

ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ MÔN CÁC HỆ ĐIỀU KHIỂN 2 (2010-2011)

Thể loại: Đề thi
RƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA CƠ KHÍ BỘ MÔN CƠ ĐIỆN TỬ ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ MÔN CÁC HỆ ĐIỀU KHIỂN 2 Ngày thi: 17/06/2011 Thời gian thi:...
Ngày upload: 18-02-2014

ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ - CÁC HỆ ĐIỀU KHIỂN 1 (2010-2011)

Thể loại: Đề thi
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA CƠ KHÍ BỘ MÔN CƠ ĐIỆN TỬ ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ CÁC HỆ ĐIỀU KHIỂN 1 Ngày thi: 02/07/2011 Thời gian thi: 75...
Ngày upload: 18-02-2014

ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ - CÁC HỆ ĐIỀU KHIỂN 1 (2011-2012)

Thể loại: Đề thi
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA CƠ KHÍ BỘ MÔN CƠ ĐIỆN TỬ ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ CÁC HỆ ĐIỀU KHIỂN 1 Ngày thi: 05/04/2012 Thời gian thi: 60...
Ngày upload: 18-02-2014

Đề thi giữa kỳ 3516 - Kỹ thuật Điện - ĐH Bách Khoa TPHCM 2010-2011

Thể loại: Đề thi
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA CƠ KHÍ BỘ MÔN CƠ ĐIỆN TỬ ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ CÁC HỆ ĐIỀU KHIỂN 1 Ngày thi: 05/04/2012 Thời gian thi: 60...
Ngày upload: 18-02-2014

ĐỀ THI CUỐI KỲ MÔN: BƠM - QUẠT – MÁY NÉN KHÍ (2010- 2011)

Thể loại: Đề thi
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HCM KHOA CƠ KHÍ BỘ MÔN CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH ĐỀ THI CUỐI KỲ Học kỳ 2 2010-2011 MÔN BƠM - QUẠT – MÁY NÉN...
Ngày upload: 18-02-2014

ĐỀ THI CUỐI KỲ MÔN: BƠM - QUẠT – MÁY NÉN KHÍ (2012- 2013)

Thể loại: Đề thi
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HCM KHOA CƠ KHÍ BỘ MÔN CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH ĐỀ THI Học kì 2 2012-2013 MÔN BƠM, QUẠT, MÁY NÉN KHÍ...
Ngày upload: 18-02-2014

ĐỀ THI CUỐI KỲ MÔN: BƠM - QUẠT – MÁY NÉN KHÍ (2011- 2012)

Thể loại: Đề thi
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HCM KHOA CƠ KHÍ BỘ MÔN CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH ĐỀ THI CUỐI KỲ Học kỳ 2 2011-2012 MÔN BƠM - QUẠT – MÁY NÉN...
Ngày upload: 18-02-2014

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ MÔN: BƠM - QUẠT – MÁY NÉN KHÍ (2010- 2011)

Thể loại: Đề thi
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HCM KHOA CƠ KHÍ BỘ MÔN CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ Học kỳ 2 2010-2011 MÔN BƠM - QUẠT – MÁY NÉN...
Ngày upload: 18-02-2014

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ MÔN: BƠM - QUẠT – MÁY NÉN KHÍ (2011- 2012)

Thể loại: Đề thi
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HCM KHOA CƠ KHÍ BỘ MÔN CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ Học kỳ 2 2011-2012 MÔN BƠM - QUẠT – MÁY NÉN...
Ngày upload: 18-02-2014

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ MÔN: BƠM - QUẠT – MÁY NÉN KHÍ (2012- 2013)

Thể loại: Đề thi
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HCM KHOA CƠ KHÍ BỘ MÔN CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ Học kỳ 2 2012-2013 MÔN BƠM - QUẠT – MÁY NÉN...
Ngày upload: 18-02-2014

ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ - BỘ CHẤP HÀNH THÔNG MINH (2011)

Thể loại: Đề thi
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA , KHOA CƠ KHÍ , BỘ MÔN CƠ ĐIỆN TỬ - ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ , BỘ CHẤP HÀNH THÔNG MINH Ngày thi: 17/04/2011 Thời gian...
Ngày upload: 18-02-2014

Đề thi Cuối học kỳ: Bộ chấp hành thông minh (2012)

Thể loại: Đề thi
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA , KHOA CƠ KHÍ , BỘ MÔN CƠ ĐIỆN TỬ - ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ , BỘ CHẤP HÀNH THÔNG MINH Ngày thi: 17/04/2011 Thời gian...
Ngày upload: 18-02-2014

Đề kiểm tra Học kì 1 môn: các Hệ thời gian thực

Thể loại: Đề thi
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA , KHOA CƠ KHÍ , BỘ MÔN CƠ ĐIỆN TỬ - ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ , BỘ CHẤP HÀNH THÔNG MINH Ngày thi: 17/04/2011 Thời gian...
Ngày upload: 18-02-2014

ĐỀ THI TỐI ƯU HOÁ K32 ĐH KINH TẾ

Thể loại: Đề thi
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA , KHOA CƠ KHÍ , BỘ MÔN CƠ ĐIỆN TỬ - ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ , BỘ CHẤP HÀNH THÔNG MINH Ngày thi: 17/04/2011 Thời gian...
Ngày upload: 14-02-2014

Đề thi Kinh tế lượng ĐH Ngân hàng Tp.HCM 2005-2006

Thể loại: Đề thi
ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH NIÊN KHOÁ 2005-2006 THI KINH TẾ LƯỢNG (L1) LỚP: HCDH7.7 NGÀY: 23 - 5 -2006 THỜI GIAN LÀM...
Ngày upload: 14-02-2014

Kiểm tra giữa kỳ môn: Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu

Thể loại: Thể loại khác
Tổng hợp 2 đề kiểm tra trắc nghiệm và 2 đề tự luận giữa kì có đáp án, lời giải môn Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu của Trường Đại Học...
Ngày upload: 12-01-2014

Đề thi cuối kỳ môn: Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu

Thể loại: Thể loại khác
Tổng hợp 3 đề thi trắc nghiệm có đáp án môn Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu của Trường Đại Học Bách Khoa - Tp. HCM, Khoa Khoa Học & Kỹ Thuật Máy...
Ngày upload: 12-01-2014