Đăng nhập   |   Đăng ký

Tài liệu hot

632 bài viết cho "Đề thi"

Đề thi môn Phân tích thiết kế phần mềm

Thể loại: An ninh - Bảo mật mạng

Đề thi này phù hợp với các bạn học môn phân tích thiết kế phần mềm hoặc các môn học liên quan đến lập trình...

Ngày upload: 13-12-2013

Câu hỏi Trắc nghiệm môn Thiết Kế Web

Thể loại: Lập trình Web

Đề thi này phù hợp với các bạn học môn phân tích thiết kế phần mềm hoặc các môn học liên quan đến lập trình...

Ngày upload: 13-12-2013

Đề thi môn cơ sở dữ liệu quan hệ

Thể loại: Cơ sở dữ liệu

Đề thi này phù hợp với các bạn học môn phân tích thiết kế phần mềm hoặc các môn học liên quan đến lập trình...

Ngày upload: 07-12-2013

422 câu hỏi trắc nghiệm về tài chính doanh doanh nghịêp

Thể loại: Tài chính - Kinh doanh tiền tệ

Câu 1: Thông thường công ty cổ phần được sở hữu bởi: Các nhà quản lý của chính công ty Các cổ đông Hội đồng...

Ngày upload: 05-12-2013

130 câu hỏi trắc nghiệm Tài chính quốc tế

Thể loại: Tài chính - Kinh doanh tiền tệ

TÀI CHÍNH QUỐC TẾ   1.     Thị trường ngoại hối là nơi nào ? a.     Diễn ra hoạt động mua bán cổ...

Ngày upload: 04-12-2013

ĐỀ THI KỸ THUẬT LẬP TRÌNH NĂM HỌC 2012 2013

Thể loại: Lập trình ứng dụng

TÀI CHÍNH QUỐC TẾ   1.     Thị trường ngoại hối là nơi nào ? a.     Diễn ra hoạt động mua bán cổ...

Ngày upload: 28-11-2013