Đăng nhập   |   Đăng ký

Tài liệu hot

632 bài viết cho "Đề thi"

Đề thi: Matlab Simulink

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Điện 03 ĐỀ THI MÔN: MATLAB SIMULINK - năm 2011 của Trường Đại học Đông Á. Mỗi đề thi có 03...
Ngày upload: 10-10-2015

Đề thi: Địa chất công trình

Thể loại: Cơ học
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Xây dựng 03 ĐỀ THI MÔN: ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH - năm 2014 của Trường Đại học Đông...
Ngày upload: 10-10-2015

Đề thi: Môi trường trong xây dựng

Thể loại: Cơ học
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Xây dựng 03 ĐỀ THI MÔN: MÔI TRƯỜNG TRONG XÂY DỰNG - năm 2014 của Trường Đại học Đông...
Ngày upload: 10-10-2015

Đề thi: Sức bền vật liệu

Thể loại: Cơ học
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Xây dựng dân dụng 02 ĐỀ THI MÔN: SỨC BỀN VẬT LIỆU - năm 2014 của Trường Đại học Đông...
Ngày upload: 10-10-2015

Đề thi và đáp án: Địa cơ kỹ thuật

Thể loại: Cơ học
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Xây dựng 02 ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: ĐỊA CƠ KỸ THUẬT - năm 2013 của...
Ngày upload: 10-10-2015

Đề thi và đáp án: Nền móng

Thể loại: Cơ học
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Xây dựng 02 ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: NỀN MÓNG - năm 2010 của...
Ngày upload: 10-10-2015

Đề thi và đáp án: Cơ học xây dựng 1

Thể loại: Cơ học
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Xây dựng Cầu đường 02 ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: CƠ HỌC XÂY DỰNG...
Ngày upload: 10-10-2015

Đề thi và đáp án: Cơ học đất

Thể loại: Cơ học
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Xây dựng 02 ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: CƠ HỌC ĐẤT - năm 2014 của...
Ngày upload: 10-10-2015

Đề thi: Mô hình hóa và mô phỏng hệ thống điện

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Điện 02 ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN: MÔ HÌNH HÓA VÀ MÔ PHỎNG HỆ THỐNG ĐIỆN (năm...
Ngày upload: 10-10-2015

Đề thi: Thiết kế đường

Thể loại: Cơ học
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Xây dựng Cầu đường ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN: THIẾT KẾ ĐƯỜNG (Khóa 2010-2012) của Trường Đại học...
Ngày upload: 10-10-2015

Đề thi & Đáp án: Cấp thoát nước

Thể loại: Cơ học
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp 03 ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN)...
Ngày upload: 06-10-2015

Đề thi: Kết cấu bê tông cốt thép

Thể loại: Cơ học
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp 03 ĐỀ THI MÔN: KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT...
Ngày upload: 06-10-2015

Đề thi: Dự toán xây dựng

Thể loại: Cơ học
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp 04 ĐỀ THI MÔN: DỰ TOÁN XÂY DỰNG...
Ngày upload: 06-10-2015

Đề thi và đáp án: Thủy văn - Thủy lực

Thể loại: Cơ học
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Xây dựng Cầu đường 03 ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN: THỦY VĂN - THỦY LỰC (Năm học:...
Ngày upload: 06-10-2015

Đề thi: Quản trị dự án đầu tư xây dựng công trình

Thể loại: Cơ học
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Xây dựng Cầu đường ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN: QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG...
Ngày upload: 06-10-2015

Đề thi: Khai thác cầu đường

Thể loại: Cơ học
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Xây dựng Cầu đường ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN: KHAI THÁC CẦU ĐƯỜNG (Khóa học: 2011-2013)...
Ngày upload: 06-10-2015

Đề thi: Vật liệu xây dựng

Thể loại: Cơ học
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Xây dựng 04 ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN: VẬT LIỆU XÂY DỰNG của Trường Đại học Bách Khoa. Mỗi...
Ngày upload: 06-10-2015

Đề thi: Mố trụ cầu

Thể loại: Cơ học
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Xây dựng Cầu đường 04 ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN: MỐ TRỤ CẦU (Khóa học: 2011-2013) của Trường Đại...
Ngày upload: 06-10-2015

Đề thi: Thiết kế Cầu thép

Thể loại: Cơ học
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Xây dựng Cầu đường ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN: THIẾT KẾ CẦU THÉP (Khóa học: 2011-2013) của...
Ngày upload: 06-10-2015

Đề thi: Thi công cầu

Thể loại: Cơ học
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Xây dựng cầu đường 04 ĐỀ THI MÔN: THI CÔNG CẦU (Khóa học 2011-2013) của Trường Đại học...
Ngày upload: 06-10-2015